במקביל לעבודות המתקדמות להקמת פארק המים בעיר, מתחילים עתה ביישום תכניות התנועה באזור הפארק ומגרש הכדורגל. מדובר למעשה על שתי עבודות מרכזיות, האחת, בניית כביש חדש  בעמק האלה, בקטע שבין רחוב החורש לרחוב השדרה המרכזית. השנייה, בניית ארבע כיכרות באזור: ברחוב עמק זבולון פינת גינות האלה, בשדרה המרכזית, ברחוב החורש וברחוב החורש פינת עמק האלה.


בשל העבודות, ייחסם לתנועה הקטע שבין רחוב עמק האלה לשדרה המרכזית ורחוב החורש. קטע זה ייחסם לשני הכיוונים למשך כארבעה חודשים. דרכים חלופיות מומלצות: שדרה מרכזית לכיוון שדרות הרכס ויהודה המכבי או דרך רחוב עמק זבולון.

הכיכרות צפויות למתן את עומסי התנועה הצפויים באיזור עם פתיחתו של פארק המים.


נוסף על עבודות אלו, הגיעו לישורת האחרונה בהקמת מגרש החניה שבו יהיו כ-500 מקומות חניה אשר ישמשו את באי הפארק ומגרש הכדורגל. העבודות כעת מתמקדות בבניית האספלט.

עבודה נוספת מתחילה ברחוב היער, שבו יתבצעו עבודות לבניית מוביל ניקוז, בקטע שבין רחוב עמק האלה לדואר ישראל. הקטע המדובר ייחסם לשני הכיוונים במשך כשלושה חודשים ברציפות. דרכים חלופיות מומלצות: רחוב עמק האלה דרך השדרה המרכזית לכיוון שדרות הרכס ויהודה המכבי או דרך רחוב עמק זבולון.