בשבועיים האחרונים, החלו לפעול מצלמות האבטחה שנפרסו על ידי העירייה בשיתוף פעולה עם משטרת מודיעין, בשכונת הכרמים. " זהו מהלך אשר נועד להגברת תחושת המוגנות והביטחון בקרב התושבים", נמסר מהעירייה.

 מערכת המצלמות מזהה רכבים, צבעים ופרטים נוספים לזיהוי גורמים פליליים בשטח ושולטת ביציאות ובכניסות לשכונת הכרמים. המערכת משדרת 24/7 למוקד הבטחון העירוני וכן מאפשרת למשטרה לאסוף נתונים על פי פרמטרים חשודים, שנקבעו ע"י המשטרה, המתועדים במצלמות, במקרה הצורך.

ראש העיר, חיים ביבס: "מצלמות האבטחה הן נדבך נוסף בחיזוק תחושת הביטחון והשירות לתושב, אשר באים לידי ביטוי בהגדלת התקציב בתחומים אלו בשנה הקרובה. אין לי ספק, כי מהלכים אלו יגבירו את תחושת המוגנות בקרב התושבים על ידי אכיפה מוגברת, מצלמות אבטחה, מהלכים הרתעתיים ושיתוף פעולה הדוק וחשוב עם משטרת מודיעין".

הפעלת מצלמות האבטחה בשכונה מהווה פיילוט עירוני, שייבחן על ידי המשטרה והעירייה, כשהמטרה היא להרחיבו לשכונות נוספות בעיר.