השבוע החלה העירייה להתקין מצלמות אבטחה בשכונת הכרמים. מדובר בפיילוט המתבצע בשיתוף פעולה של אגף שירותי ביטחון וחירום בעירייה יחד עם משטרת מודיעין.

מהעירייה נמסר כי "התקנת המצלמות מהווה נדבך נוסף שנועד להגביר את הבטחון בשכונה ובעיר בכלל, ומתווסף לשורת מהלכים הרתעתיים וביטחוניים שכבר מבוצעים בשטח. מהלכים אשר נועדו להגברת תחושת המוגנות והביטחון בקרב התושבים"
מערכת המצלמות תשלוט ביציאות ובכניסות לשכונת הכרמים ותשדר לאורך כל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע, למוקד הביטחון העירוני. כמו כן, יספקו המצלמות נתונים אותם תוכל המשטרה לאסוף במקרה הצורך. המצלמות המשוכללות יוכלו לזהות רכבים, צבעים ופרטים נוספים לזיהוי גורמים פליליים בשטח. הפיילוט יבחן על ידי המשטרה והעירייה כשהמטרה היא להרחיבו לשכונות נוספות בעיר.