לאחרונה הושלמו העבודות להקמת מעבר מונגש בין הרחוב התחתון ניסן לכיוון בית ספר "שיבולים" לרחוב העליון הלוח העברי, בשכונת הכרמים.

ההחלטה על הקמת המעבר המונגש התקבלה בעירייה לאחר שהתקבלה פנייה של שתי תושבות העיר שהיו בחופשת לידה, ומצאו כי קשה לרדת במדרגות הרבות עם עגלת תינוק.

העבודות בוצעו במשך כ-3 שבועות על ידי מחלקת אחזקה ופיתוח תשתיות בעירייה, כאשר במעבר התקינו גם מאחז יד לכל אורכו, כך שיוכל לתת מענה נרחב עבור קשישים, תושבים עם מוגבלות פיזית, עגלות תינוק ואופניים.