אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון,  תתקיים מחר, חמישי, 7.11.19, שביתה ברשויות המקומיות. את השביתה יזם מרכז השלטון המקומי, במחאה על קיצוץ בתקציבים ועל חוסר מענה תקציבי מצד הממשלה, לשירותים המוענקים באמצעות הרשויות המקומיות לתושבים והחיוניים להמשך תפקודן של הרשויות, אשר חלקן מעידות כי הן עומדות בפני קריסה.

בוועדת הכספים, שהתקיימה בכנסת ביום שני, 4.11, אושרה אומנם העברה של חלק מהכספים המגיעים לרשויות המקומיות, אך ישנם עוד כספים רבים המגיעים לרשויות, המשפיעים באופן ישיר על השירותים והפעולות אותם יוכלו לבצע. כך למשל, בחינוך חסרות עוד מאות הרשאות לבינוי כיתות לימוד. בצפון הארץ תכניות החינוך אינן מיושמות. כך גם, תכניות המגזר הערבי, דרוזי, צ'רקסי ובדואי. בנוסף, קוצצו מענקי האיזון, קיצוץ אשר יוביל לפיטורי אלפי עובדים והרשויות נמצאות על סף קריסה עם עומס מטלות ותקציבים על הקופה המדולדלת. אלו הם הנושאים הבוערים עליהם מוחה כאמור השלטון המקומי וישנם עוד נושאים רבים הדורשים הסדרה.


בעקבות השביתה, יושבתו השירותים הבאים בעיריית מודיעין מכבים רעות -

לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני במשרדי העירייה, במערכת החינוך לא יינתנו שירותי מנהלה ובהם: מזכירות, קב"טים, אבות בית וסייעות גני ילדים. לא יינתנו שירותי ניקיון ופינוי אשפה וגזם וכן, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי העירייה כדוגמת השירותים החברתיים, הנדסה ועוד.


פעילות מערכת החינוך בעיר ביום השביתה:

מערך גני הילדים בחינוך הרגיל:

•  הסייעות לא תגענה למסגרות החינוכיות - על פי הנחיות משרד החינוך, לא ניתן לפתוח את הגנים ללא סייעת ועל כן הגנים לא ייפתחו במקרה של שביתה.

• פעילות הצהרונים תתקיים כסדרה, החל מהשעה 14:00 ועד לשעה 17:00.

מערך בתי ספר בחינוך הרגיל:

• עובדי מינהל ומשק לא יגיעו לבתי הספר (אבות הבית, מזכירות, ספרניות, לבורנטיות וקב"טי מוס"ח).

• מנהלי בתי הספר ייערכו לפתיחת המוסדות בהתאם וזאת החל מהשעה 8:00 בבוקר.

• לא יינתנו שירותי ניקיון ופינוי אשפה ברחבי העיר לרבות מוסדות החינוך.

• פעילות הצהרונים, החוגים והתל"ן - יפעלו כסדרם.

 

מערך מסגרות החינוך המיוחד:

• כיתות החינוך המיוחד בבתי הספר יפעלו כסדרן, לרבות הגעתן של הסייעות הכיתתיות והאישיות.

• פעילות הצהרונים בחינוך המיוחד יפעלו כסדרם.

• הסעות החינוך המיוחד יפעלו כסדרן

מעיריית מודיעין מכבים רעות נמסר כי המוקד העירוני ימשיך לפעול כרגיל, 24 שעות ביממה ויטפל במקרים דחופים עבור התושבים. 

חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות: "השלטון המקומי מאוחד סביב המטרה החשובה – להמשיך להעניק לתושבים שלנו את השירותים הטובים ביותר.  כולנו יחד – קטנים כגדולים מובילים מאבק חשוב כרגע, בהיעדר מענה מהשלטון המרכזי, למען התושבים שלנו."