מזל טוב ל"רותי", הצבועה שלא מוכנה לעזוב את העיר.  לאחרונה, נתפסה רותי בעדשת המצלמה של רשות הטבע והגנים, כשהיא נושאת את גוריה החדשים. ככל הנראה נולדו לרותי שלושה גורים והם נמצאים יחד במאורה מחוץ לעיר.

מהחברה להגנת הטבע נמסר: " החברה להגנת הטבע מאחלת מזל טוב והצלחה לגורים ולאם במשכנם החדש מחוץ לעיר. אנחנו מקווים כי כעת, הם יוכלו לחיות חיים מאושרים וארוכים, ללא הפרעות." עם זאת, מוסיפים בחברה להגנת הטבע, חשוב לציין כי עדיין לא טופלו הבעיות שהביאו את רותי להיכנס לתוך העיר, ומושכות חיות בר לתוכה". כפי שהוסבר בעבר על ידי אנשי החברה להגנת הטבע, חשוב להימנע מהשארת זבל ליד פחים, לדאוג לניקיון השטחים הציבוריים והפתוחים ולהחליף את האשפתונים הפתוחים, בכאלה שאינם מאפשרים נבירה של חיות בר. כל עוד הגורמים האחראים לא יעשו זאת, ימשיך הזבל שלנו להוות מקור משיכה של מזון זמין למגוון רחב של חיות בר.

צילום: ממצלמה של רט"ג המופעלת ע"י תנועה.