עיריית מודיעין עדכנה השבוע כי לאור העלייה בתחלואה בעיר, אירועי הקיץ שהיוו סממן של חזרה לשגרה, נבחנים מדי יום בהערכות מצב שמקיים ראש העיר, חיים ביבס עם גורמי המקצוע בעירייה.

אחד הצעדים הקריטיים לבלימת התפשטות הנגיף, הוא ללא ספק האכיפה, מוסרים מהעירייה ומציינים כי באגף ביטחון וחירום הנחו את פקחי השיטור העירוני לבצע ביקורות פתע בבתי מבודדים. מאות ביקורות נערכו עד כה על מנת לוודא שמי שנדרש לבידוד אכן בביתו.

לצד אכיפה ממוקדת זו, יגבירו גם את האכיפה במרכזים המסחריים ובקניון, בעקבות הנחיית משרד הבריאות לעטות מסכות במקומות סגורים.  נכון ליום ראשון ( 25.7), ניתנו עשרות דוחות בגין אי עטיית מסכה על ידי השיטור העירוני ונערכו ביקורות יזומות במרכזים המסחריים ברחבי העיר, בקניון, ובמהלך השבת גם בבתי הכנסת.

מהעירייה נמסר כי אכיפה זו תמשיך ביתר שאת בתקופה הקרובה, כאשר גובה הקנס בגין אי עטיית מסכה עומד על 500 שקלים.