כחלק מפעולות למניעת שריפות מקיימת העירייה מספר פעולות מניעה של גיזום קוצים וצמחייה יבשה על מנת ליצור "שביל אש", מעין אזור חיץ בין השטחים המיוערים לבין האזורים המיושבים, דבר שהוכח כיעיל בעבר.

שריפות יער מהוות סכנה גדולה לעצי היער ולמערכת האקולוגית שבו.  על כן, ביום ראשון הקרוב (28.6) יחלו עבודות של קק"ל שמטרתן מניעת שריפות ביער מכבים, בדגש על האזורים הדרומיים ומזרחיים למכבים.


במסגרת העבודות, המבוצעות כחלק מהפעילות של קק"ל בתחזוקת היערות ברחבי הארץ, יבוצעו פעולות של סניטציה, גיזום, דילול וסילוק גזם ופסולת עץ.


העבודות ימשכו כחודש ימים ויש להימנע מלהתקרב לאזור משיקולי בטיחות. הפעילות מבוצעת בשיתוף ובהנחיית נציגי כיבוי אש.

העבודות מתבצעות לאחר סיור שנערך בשטח עם גורמי המקצוע של העירייה, אגף הביטחון קק"ל וכיבוי אש. במסגרת הסיור הוחלט על הצורך הדחוף בעבודות התחזוקה שמטרתן מניעת שריפות פוטנציאליות ביער. כאשר פעילות זו מצטרפת לפעולות נוספות המתבצעות באיזור בהיקף רחב בשיתוף אגף ביטחון ושירותי חירום, אגף שפ"ע וכיבוי והצלה מדי שנה. פעולות אלו כוללות ניקוי ופתיחה של שבילי האש, ניכוש עשביה בעיקר בסמוך לבתי מגורים וכן, הכנסת עדר כבשים לביצוע ניכוש טבעי ביער מכבים ובאזורים נוספים הסובבים את העיר.