צילום: ארכיון מודיעינט | קופ"ח מאוחדת

כשלושה שבועות לאחר שהחל מבצע החיסונים נגד נגיף הקורונה בישראל, חושף היום (חמישי 7.1.2021), משרד הבריאות דו"ח המציג את פילוח מספר המתחסנים לפי גיל ולפי יישובים. מהנתונים עולה כי כ-70% מבני ה-60 ומעלה התחסנו עד כה נגד קורונה. 

ממשרד הבריאות מדגישים כי בדו"ח מוצגים נתונים לגבי יישובים עם 2,000 תושבים ומעלה וכי נתוני הדו"ח נסמכים על דיווחים ממוכנים של הגורמים המחסנים. גיל 16 הינו הגיל המינימלי לאישור הבטיחותי לחיסון.

כמה התחסנו במודיעין מכבים רעות?

בעירנו התחסנו עד כה על פי נתוני משרד הבריאות - 11,581 תושבים ותושבות.

בגילאי  16-19 התחסנו בעיר 167 בני אדם 

בגילאי 20-29 התחסנו 645 בני אדם בעיר

בגילאי 30-39 התחסנו 754 בני אדם בעיר

בגילאי 40-49 התחסנו בעיר 2,323 בני אדם

בגילאי 50-59 התחסנו 3,308 בני אדם בעיר

בגילאי 60-69 התחסנו בעיר 4,384 בני אדם בעיר


מצב התחלואה בעיר - 

נכון ליום רביעי, 6.1.2021, עדכנה העירייה כי ישנם 359 תושבי העיר המאובחנים חיוביים לנגיף. שכונת המגינים, השבטים, משואה, מוריה, הנביאים, הנחלים - מוגדרות כשכונות כתומות. שכונת הפרחים, אבני חן, הציפורים, נופים, הכרמים, רעות - מוגדרות כשכונות צהובות, ומכבים מוגדרת ירוקה.


ציון העיר על פי מתווה הרמזור, נכון ליום רביעי הינו 6.1 והעיר מוגדרת עדיין 'כתומה'.


סגר מלא והדוק ייכנס לתוקף הלילה בחצות ויימשך שבועיים. הגבלות הסגר כוללות את סגירת מערכת החינוך למעט חינוך מיוחד, סגירת המסחר ובתי העסק (למעט חיוניים), תפילות יותרו בשטח פתוח בלבד.