אגף שפ"ע נערך למבצע נקיונות ופינוי אשפה וגזם לקראת חג ראש השנה, שייחגג בסוף החודש, בסיוע מחלקת תברואה, היחידה הסביבתית, הפיקוח העירוני ומחלקת גנים ונוף, שדואגת לטיפוח הפארקים, הגנים והכיכרות.

על מנת להשלים את ההכנות, ולהימנע ממפגעים וגרוטאות במהלך החג, רעננו השבוע בעיריית מודיעין מכבים רעות את נהלי פינוי הפסולת בעיר, כאשר הפעם החליטו בעירייה לתת דגש מיוחד לנושא האכיפה של השארת גזם וגרוטאות שלא בימים המיועדים לכך, זאת בכדי לאפשר לתושבי העיר ליהנות מעיר נקייה במהלך החג.

מהעירייה נמסר כי התושבים מתבקשים להקדים ולהוציא גזם וגרוטאות יום לפני מועד הפינוי, בהתאם לימי הפינוי של כל שכונה ולנקודות האיסוף בלבד ועד ליום  24.9.19  בשעה  10:00בעירייה הדגישו כי מפקחי מחלקת הפיקוח העירוני יבצעו אכיפה מוגברת ויחלקו קנסות לתושבים אשר יוציאו גזם או גרוטאות לאחר תאריך זה ולא בהתאם לימי ההוצאה הידועים ומופיעים באתר העירייה, בהתאם לחוק העזר העירוני.


יום לפני ערב חג ראש השנה, יתקיים פינוי אשפה בשכונות ברחבי העיר, על מנת לשמור על ניקיונה של העיר במהלך החג. פינוי האשפה יתבצע במוצ"ש 28.9 החל מהשעה 22:00.


באגף שפ"ע ציינו את המאמצים הרבים המושקעים בשמירה על ניקיונה של שכונת נופים החדשה גם לקראת החגים. שכונה זו מוסיפה אתגר לא פשוט עבור עובדי אגף שפ"ע, שכן היא נמצאת בעיצומו של תהליך בנייה לצד אכלוס הדרגתי. מנהל אגף שפ"ע, חיים בלאיש: "השנה, יותר משנים קודמות, נקדים את ההיערכות לחגי ישראל שכן ערב ראש השנה יוצא ביום ראשון, דבר המחייב תכנית פינוי  מיוחדת במוצ"ש. אנו קוראים לתושבים לשתף פעולה ולגלות הבנה."