צילום אילוסטרציה: Depositphotos

חברת מקורות, המספקת את המים למודיעין מכבים רעות, עדכנה את תאגיד מי מודיעין כי החל מה- 2.8.20, ולמשך כמה שבועות, יחול שינוי במקור המים המוזרמים למודיעין מכבים רעות דרך המוביל הארצי. 

בהודעה נמסר כי השינוי במקורות המים מתבצע בשל עבודות אחזקה במערכת המים הארצית של מקורות. עוד נמסר כי המים שיוזרמו לעיר יהיו מי קידוחים ומים מותפלים ללא מי כנרת, וכתוצאה מכך ייתכן ויורגש שינוי בטעם המים, אך המים ימשיכו לעמוד בתקנות בריאות העם למי שתייה, בפיקוח חברת מקורות ומשרד הבריאות. 

לפי הודעת מקורות, בשבוע השני של ספטמבר יוזרמו שוב בתמהיל המים המגיע לעיר גם מי כנרת מטופלים. 

מתאגיד מי מודיעין נמסר כי תמהיל המים המוזרמים לעיר משתנה מדי פעם, והמים עומדים בכל התקנות. התאגיד ימשיך לבצע בדיקות איכות המים כנדרש.