בחודשיים האחרונים, ינואר ופברואר 2019, חל גידול משמעותי במספר הקנסות שניתנו לתושבים שלא אספו את צואת כלביהם. 30 קנסות הוטלו על ידי צוות הפיקוח העירוני לתושבים בנושא זה.

לאחרונה תוגברה פעילות האכיפה בפארקים, בשכונות ובשטחים הציבוריים השונים בעיר. האכיפה מתבצעת על ידי פעילות יזומה של סיורים בשטח בזמנים שונים, לצד פעילויות בעקבות פניות למוקד העירוני וכוללת גם מעקבים ותצפיות אחרי בעלי כלבים במהלך הסיורים.

תושבים אשר נתפסים כשהם  משאירים את צואת כלביהם ולא אוספים אחריהם, נקנסים בסכום של  475 שקלים, כאשר התושבים נדרשים, נוסף על הקנס, גם לאסוף את הצואה.

פעילות האכיפה הנרחבת היא חלק ממערך כולל של אכיפה והסברה שמבצע אגף שפ"ע בעירייה, ומטרתו להרתיע ולהפחית באופן ניכר, את המטרד הציבורי של אי איסוף צואת כלבים.

במקביל לאכיפה, פועלים בעירייה גם לעידוד התנהגות חיובית של איסוף צואת הכלבים, כך למשל ניתנות תעודות הוקרה לתושבים המופתעים, שכן מקפידים על איסוף צואת כלביהם. עד כה הוענקו עשרות תעודות הוקרה שכאלה ברחבי העיר. בנוסף, מועברים שיעורי הסברה בנושא בבתי הספר.

מאגף שפ"ע נמסר כי האכיפה המוגברת תימשך ויש לדווח למוקד העירוני 106 על כל מקרה של מפגע במרחב הציבורי.