לרגל יום המשפחה המצוין היום, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני שנת 2017 על המשפחות בארץ, בינהם, מהם שמות המשפחה הנפוצים ביותר בארץ?

על פי הנתונים, כמעט בכל הערים היהודיות בישראל שם המשפחה הנפוץ ביותר היה כהן. אחריו, השם השני הנפוץ ביותר בכל הערים, היה לוי. שם המשפחה של אחד מכל 50 אנשים בארץ היה כהן ושל אחד מכל 85, לוי. 

השמות שמוקמו במקום השלישי היו מגוונים יותר, וניתן היה לראות שוני בין היישובים.

במודיעין -  מזרחי היה השם השלישי הנפוץ ביותר.

צילום אילוסטרציה: Depositphotos