כוחות משטרה נמצאים ברגעים אלה במקום ומנטרלים את החפץ החשוד 

צילום: פרטי