כב' השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית,
פרסם את החלטתו בנושא מועמדותו של פנחס עידן לבחירות לכנסת ה-21 ברשימת הליכוד.
כב' השופט חנן מלצר, הציע לפנחס עידן להסיר את מועמדותו לבחירות לכנסת ה-21 , תוך ציון העובדה כי עידן הגיש את מועמדותו לבחירות לאחר שבדק היטב את הנושא עם היועץ המשפטי  של רשות שדות התעופה. כב' השופט חנן מלצר , מציין בהחלטתו כי הייעוץ המשפטי אשר קיבל פנחס עידן היה מוטעה, והטעות הזו היא אשר הובילה את פנחס אל המסע הזה אשר הסתיים בהחלטתו של פנחס להסיר את מועמדותו ולהמשיך ולכהן כיו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה.
פנחס עידן היה שבע רצון מהחלטתו של כב' השופט חנן מלצר לכלול בה את הדברים הבאים:
" לאחר קבלת עמדות המשיבים בהליך זה ושמיעת המעורבים שנטלו חלק בפעילות שהיתה כרוכה בהורדת הדרגה  (מדרגה 30 לדרגה 26), נראה שבקשתו של מר עידן להורדתו בדרגות, נעשתה בתום לב מצידו, בין היתר, בשים לב לכך שפנה לקבלת ייעוץ משפטי בנושא אל היועץ המשפטי לרשות ופעל לפי הנחיותיו. מר עידן הסתמך על יעוץ זה שקיבל, אף שבדיעבד התברר כי יעוץ זה היה לא מדוייק." 
פנחס עידן התכוון להמשיך בתפקידו כיו"ר רשות שדות התעופה ללא שכר, במקביל לתפקידו כחבר כנסת, תפקיד אליו היה אמור להיבחר לולא חוסר הדיוק של הייעוץ שקיבל מהיועץ המשפטי אליו פנה מבעוד מועד. 
מעולם לא חשב פנחס עידן להפקיר את עובדי רשות שדות התעופה, על חשבון המושב בכנסת ישראל, וזאת מבלי להוריד מכבודה של הכנסת. העובדים מלווים את פנחס מזה כשלושה עשורים, ויש בכוונתו של פנחס להמשיך ולעסוק בעבודתו עוד מספר שנים, במסירות ובאהבה

תמונה: יחצ רמלודנט