צילום: מודיעינט

על פי נתוני הפיקוח העירוני באגף שפ"ע, מחודש ינואר 2020 עד היום, נרשמו כ-400 דו"חות לתושבים על הוצאת גזם, צמחים וגרוטאות שחסמו מדרכות וכן על כך שלא הושמו במקומות נגישים שניתנים לפינוי, או שלא על פי הימים המותרים.

בעיריית מודיעין מבקשים לשים סוף לכמות הגזם הרבה שמשליכים תושבים, שלא על פי ההנחיות. חסימת מדרכות, ריבוי מפגעים שעלולים להוות סיכון בטיחותי ופגיעה כללית בחזות העיר, כל אלו מהווים מטרד עירוני, אומרים בעירייה, ומודיעים כי הוחלט לתחום באופן מהודק יותר את שעות הוצאת הגזם. כך שאם עד כה, ההנחיה קבעה כי ניתן להוציא גזם ערב לפני יום הפינוי, מעתה, ניתן להוציאו מהשעה 12 בצהריים עד חצות, ביום שלפני הפינוי בשכונה.

תושב אשר לא יוציא בשעות המוגדרות שלפני יום הפינוי, צפוי לקנס על מפגע במרחב הציבורי בסכום של 320 שקלים. קנס גבוה יותר בסך 475 שקלים צפוי למי שהוציא את הגזם באופן שעלול לגרום לסכנה בטיחותית, בין היתר, חסימת מדרכה.

כידוע, אגף שפ"ע מפנה את הגזם והגרוטאות על פי חלוקת ימים בשכונות השונות של העיר. החלוקה מפורסמת באתר העירייה.

לצפיה בחלוקת הימים לפי שכונות לחצו כאן->   https://www.modiin.muni.il/ModiinWebSite/ArticlePage.aspx?PageID=549_532

באגף שפ"ע מבקשים להזכיר כי קרטונים יש לאגד ולשטח, ולשים את הגזם והגרוטאות במקומות נגישים לאיסוף במפרצי חניה ובזמנים המותרים.