תאגיד מי מודיעין מודיע כי עקב תקלה בקו מים ראשי, תתבצע הלילה, שלישי, 17.10, הפסקת מים יזומה מהשעה 23:00 ועד לשעה 01:00 ברחובות רבים בשכונות הבאות: הנביאים, הכרמים, הפרחים, הנחלים, משואה, השבטים ומוריה.

ממי מודיעין נמסר כי התקלה דורשת ביצוע תיקון מיידי, בנוהל חירום, ועל כן ההתראה הקצרה.