עיריית מודיעין עדכנה כי לאחר דיון והערכת מצב שהתקיימה בין נציגי מינהל החינוך בעירייה ובין נציגים מפיקוד העורף, נכון לשעה זו, לא תפעל מערכת החינוך בעיר מחר (13.11.19), ולא יתקיימו פעילויות של עמותת סחלבים.

בשעות הבוקר המוקדמות מחר צפויה להתקיים הערכת מצב נוספת ולאחריה ייצא עדכון והנחיות נוספות.

נוסיף לעדכן בכל התפתחות, ככל שיידרש.