בימים אלו החלה העירייה, באמצעות החכ"ל, בתהליך להתקנת שלטי הכוונה בבית העלמין העירוני. שלטי ההכוונה כוללים מפה מסודרת וברורה של בית העלמין וכן שלטים על פי מיפוי של חלקות הקברים.

במקביל לביצוע התקנת השלטים במקום, ייצא לדרך פרויקט להקמת מערכת ממוחשבת דרך אתר העירייה, אשר דרכה ניתן יהיה לדעת, על פי הזנת נתונים במערכת, היכן קבור היקיר בבית העלמין.

מהחכ"ל נמסר כי הפרויקט הדיגיטלי צפוי לשפר משמעותית את השירות לתושבים ומבקרים וכי תהליך זה צפוי להמשך מספר חודשים.

בית העלמין העירוני ממוקם בחלקו הצפון מזרחי של הפארק הטכנולוגי ומשתרע על פני למעלה מ-30 דונם ובו מבנה לוויות הכולל בית טהרה ורחבת הספדים. הקברים בבית העלמין הינם מסוג קבורת שדה (קבר שנכרה באדמה), קבורת שדה כפולה וקבורת סנהדרין (קבר שנכרה בקיר). ביצועו של שלב א' הסתיים והוא כולל 3,100 קברים על פני שטח של 8.5 דונם. כעת, נמצאת החכ"ל בתכנון מתקדם של תת חלקה בשלב ב' הכוללת כ-3,000 יחידות קבורה באיזור המערבי של בית העלמין.