מנהלת אופק, האחראית על תחזוקת פארק ענבה במודיעין, נערכת לתגבור הניקיון והפיקוח בפארק במהלך חול המועד פסח.

שקיות אשפה יחולקו למבקרים בפארק, במטרה להעלות את המודעות לחשיבות השמירה על הסדר והניקיון.  כמו כן, מדגישים במנהלת אופק כי חל איסור מוחלט להבעיר אש בשטח הפארק וכן לדוג דגים באגם.

הפיקוח העירוני צפוי להרחיב את פעילותו בתקופה זו ברחבי העיר ובפארק בפרט.

עוד מתוכננת בימי חול המועד, פתיחתן המחודשת של מזרקות המים בפארק, והן יפעלו בחול המועד פסח, בין התאריכים 21.4 עד 24.4, מהשעה 10:00 עד 19:00, בכל שעה עגולה, למשך חצי שעה.

בין התאריכים 25.4 עד 26.4, יפעלו המזרקות גם כן, מהשעה 10:00 עד 18:00.

מהעירייה מבקשים להזכיר כי החניה בחניונים הצמודים לפארק ענבה היא ללא תשלום, עבור תושבים שהדביקו על שמשת רכבם תו חניה. למבקרים תהיה החניה בתשלום אותו ניתן לבצע בקלות באמצעות אפליקציות תשלום החניה. יינתנו קנסות כנגד החונים ללא תשלום או ללא תו חניה.