במכתב ששלח חיים ביבס, עם העתק לכל חברי מועצת העיר, הודיע ראש העיר לסגנו אילן יאיר בן סעדון כי הוא מבטל את האצלת הסמכויות של בן סעדון בתפקידו כסגן ראש העיר מודיעין מכבים רעות לאלתר.

בן סעדון מונה לתפקיד סגן ראש העיר בשכר עם כניסתה של מועצת העיר החדשה לפעילות, בנובמבר 2019, ומונה לאחראי על תיק התחבורה ובטיחות בדרכים, תיק תיק המאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, עיר ללא אלימות ותיק בטחון ומל"ח. במכתב שהעביר ראש העיר לבן סעדון בתחילת השבוע, מתח ביבס ביקורת על התנהלותו של אילן בקידום הנושאים עליהם היה אחראי. 

"בשנה האחרונה מתמודדת הנהלת העיר עם אתגרים משמעותיים בניהול משבר הקורונה, תקופה מורכבת בה לא נרתמת, לצערי, למאמץ ואף לא קידמת את הנושאים שבאחריותך", נכתב במכתב הרשמי. עוד הוסיף ביבס וכתב כי "אני מוצא את עצמי שוב ושוב עוסק עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בעיריה בנושאים שהפקדתי בידך, נושאים שאינך פעיל בהם כלל".

"בתום 30 חודשים מאז הואצלו לך על ידי סמכויות בתחום התחבורה ובטיחות בדרכים, הנני להודיעך כי החלטתי לבטל את הסמכויות שהאצלתי לך" הודיע ביבס לבן סעדון וכתב "בהתאם לכך, החל מקבלת מכתב זה, תמשיך לכהן כסגן ראש העיר ללא התנאים הנלווים (שכר, תשלום הוצאות, לשכה, מזכירה ועוד).

תגובתו של סגן ראש העיר אילן יאיר בן סעדון עדיין לא התקבלה. נפרסם תגובתו לכשזו תתקבל במערכת.

המכתב הרשמי בנושא שנשלח לבן סעדון ע"י ראש העיר