למי שלא מכיר את רזי הסכם העודפים, הוא נועד כדי לוודא שקולות בוחרים לא "ילכו לפח" בעקבות מצב שבו שתי רשימות, שעוברות את אחוז החסימה, לא מגיעות למנדט נוסף שלם. במצב כזה, במידה ויש בין הרשימות הסכם עודפים, יתחלקו ביניהן בעודפי הקולות. הרשימה שתצבור את מספר הקולות הקרוב ביותר למנדט נוסף, תקבל אליה את העודפים של רשימה אחרת ובכך תקבל עוד מנדט.


בדרך כלל הסכמים כגון זה נחתמים בין סיעות שחולקות את האידאולוגיה שלהן, כך שהציבור היה מסכים לאיגוד קולות. בדיוק מהטעמים הללו, על מנת לשמור על קולות הציבור החילוני בעיר מודיעין, פנתה סיעת "יש עתיד" בראשות שחר מי-און לסיעת "מודיעין חופשית" בראשות אבי אלבז והציעה שיחתמו על הסכם עודפים בינהן. סיעת "מודיעין חופשית" סירבה לקיום הסכם שכזה והמשמעות היא שיכול להיווצר מצב בו מאות קולות של הציבור החילוני יימחקו.

שחר מי-און: "כעת נחשף פרצופה האמיתי של מודיעין חופשית. היא התגלתה כרשימה עסקנית שענייני הציבור החילוני כל כך לא מעניינים אותה עד שסירבו לחתום הסכם עודפים מטעמים סקטוריאלים פוליטים ובכך הורידו מנדט שיילך מהציבור החילוני לציבורים אחרים. זה אומר שבהעדר הסכם עודפים, קרי קולות עודפים של הציבור החילוני שלא יגיעו למנדט מלא,  הולכים בהסכם עודפים בין שתי הסיעות לאחת מהסיעות לטובת עוד מנדט".

מרשימת "מודיעין חופשית" נמסר בתגובה: "הספין של ׳יש עתיד׳ כביכול נגד 'מודיעין חופשית' הינו ניסיון לטשטש את הסכם העודפים של ראש העיר עם הבית היהודי. בואו נתמקד בעתיד העיר הזו ובדאגה לרוב החילוני!
חשוב לציין כי מבין עשר הרשימות המתמודדות בבחירות המוניציפליות במודיעין רק שתי רשימות חתמו על הסכם עודפים ביניהן - הרשימה של ראש העיר והרשימה של הבית היהודי. לכן תמוה בעינינו ש'יש עתיד' מגיעה למצב בו תפרסם תכתובת אישית, אבל זה רק מעיד על כך שהיא במצב חירום של הישרדות. על פי נתונים שהגיעו לידינו, 'יש עתיד' לא עוברת את אחוז החסימה, ולכן לצערנו נאלצנו להשיב את פניהם ריקם (סיעה שלא עוברת את אחוז החסימה מאבדת את כל קולותיה והם לא עוברים לסיעה השנייה)."