בשער: הילה אופנהיימר שילה

לאחרונה הודיעה מנהלת עירוני ג' ע"ש מוטה גור, הילת אופנהיימר-שילה, על פרישתה מניהול בית הספר. הילת ניהלה את עירוני ג' בעשר השנים האחרונות, ובתקופתה הוקמה החטיבה העליונה ויוצבו ומוסדו מנגנונים, שבאמצעותם הצליח בית הספר לקדם את היעדים והמטרות שנקבעו לו, תוך שמירה על בסיס ערכי ואיתן. לתפקיד מנהל התיכון יצא מכרז, אליו ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 11.6. פרטים נוספות אודות המכרז ניתן לראות באתר העירייה.

בנוסף, מספר מנהלות בתי ספר יסודיים הודיעו על החלטתן לפרוש לגמלאות: מנהלת "מעוז המכבים", יהל לוטן, מנהלת "חוט השני", ריטה בן אהרון, ומנהלת "אסיף", נאוה אסף. מנהלת "אלונים", מיכל מילר, תצא בשנת הלימודים הקרובה לשנת שבתון. כחלק מהיערכות מינהל החינוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח, במהלך החודש הקרוב יתקיימו מכרזים לבחירת המנהלים שיחליפו את המנהלות שעוזבות, מכרזים שייעשו על ידי משרד החינוך באמצעות ועדה בראשות מנהל מחוז ירושלים, המפקחת הרלוונטית, אנשי מקצוע וראש מינהל החינוך בעירייה.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, מויש לוי: "השנה אנו נפרדים ממספר מנהלות, אשר מלוות את מערכת החינוך העירונית שנים רבות, היו ממקימיה, ואנו חבים להן תודה ענקית על קידום המערכת להישגים אליה היא הגיעה. במשך השנים זכיתי להכיר היטב כל אחת מהמנהלות, ואני מודה להן על ההשקעה הרבה, האכפתיות, המקצועיות והתרומה לחינוך בעיר. נאחל להן כולנו הצלחה והנראה בכל אשר יבחרו לעשות בעתיד."