השבוע עדכנה העירייה כי הרישום המאוחר למוסדות החינוך בעיר יתקיים בין התאריכים 14.5 עד 18.5, בימים ראשון עד חמישי. בעירייה הדגישו כי הרישום השני אינו רישום מקוון והוא על בסיס מקום פנוי. בכדי להירשם יש להגיע למרכז הרישום של מינהל החינוך בבניין העירייה לפני שעות קבלת הקהל: ימי ראשון וחמישי בשעות 10:00-08:00 ובימים שני ורביעי בשעות 15:30-13:30 (ביום שלישי אין קבלת קהל).

מהעירייה מסרו כי ברישום זה ניתן גם למלא בקשות העברה ממוסד חינוכי אחד למשנהו, וכי במהלך ימי הרישום אין עדיפות ליום הרישום בשיבוץ התלמידים.

לצורך הרישום יש להצטייד בתעודת זהות מקורית של שני ההורים, ובה כתובת מעודכנת בעיר, כולל ספח ובו רשומים פרטי הילדים. הרישום למשפחות חדשות האמורות להתאכלס בעיר יתבצע רק במידה ותאריך האכלוס הוא עד 31 באוגוסט 2017, בכפוף להצגת חוזה רכישה או שכירות בו מודגש תאריך הכניסה אל הנכס וכתובתו. כמו כן, על הנרשמים להציג אישור ביטול רישום מהרשות בה הם מתגוררים.

הורים לתלמידים בכיתות י'-י"ב צריכים להביא גיליון ציונים אחרון. במקרה של הורים גרושים/פרודים יש לצרף "כתב הצהרה והתחייבות" שנחתם על ידי שני ההורים או לחילופין נחתם על ידי הורה אחד בנוכחות עורך דין. את הטופס ניתן להוריד מאתר העירייה תחת הלשונית "רישום תלמידים". בעירייה מדגישים כי לא יבוצע רישום במקרה של הורים גרושים/פרודים ללא הצהרה חתומה על ידי עורך דין.

השיבוץ הסופי למוסדות החינוך יימסר באמצעות אתר האינטרנט של העירייה במחצית חודש יוני. בעירייה הדגישו כי כמו בכל שנה, ייעשו מירב המאמצים לשבץ כל ילד בהתאם לבקשותיו. עם זאת, מטבע הדברים, לא כל הילדים יקבלו את בקשתם.

גילאי רישום לשנת הלימודים תשע"ח

כיתה א': ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011 ) עד: ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).
גן חובה: ילדים שנולדו בין התאריכים: ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) עד: י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).
גן טרום חובה: ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד: כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013).
גן טרום-טרום חובה: ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ועד: ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).