בשער: ביה"ס אמי"ת בנים

בשבועות הקרובים יחלו העבודות לבניית תוספת של 6 כיתות לימוד בבתי הספר אמי"ת בנים ואמי"ת בנות. תוספת הכיתות - סה"כ 12 במספר - נובעת מצורך שנוצר כתוצאה מעלייה במספר התלמידים. כיום יש בכל אחת משכבות הלימוד שתי כיתות אם. עם סיום העבודות יהיו שלוש כיתות בכל אחד מבתי הספר.

שלב העבודות הראשון, שיחל כאמור בשבועות הקרובים, כולל קדיחת יסודות וביצוע עבודות עפר, עבודות שכוללת רעש ואבק רב, ולכן התכנון הוא שחלקו המשמעותי יתבצע במהלך חופשת הקיץ, כשבתי הספר יהיו ריקים מתלמידים. בהמשך שנת הלימודים יושלמו עבודות הבינוי, שיגרמו הפרעה מינימלית בשגרת הלימודים.

בתוך כך, בימים אלה נמצאות העבודות לבניית תוספת של 6 כיתות לימוד בבתי הספר היסודיים "האלה" ו"גוונים" בשלבים מתקדמים, כמו גם עבודות בניית חלקו האחרון של מבנה בית ספר עירוני ה', כאשר לפי התכנון, העבודות בשלושת בתי הספר יסתיימו עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח.

כידוע, תיכון עירוני ה' נבנה בשלושה שלבים, כאשר השליש הראשון של המבנה נפתח עם אכלוס בית הספר בשנת הלימודים תשע"ו, השליש השני נפתח בשנת הלימודים הזו, עם 14 כיתות לימוד, מעבדות וספרייה, והאגף האחרון של המבנה, שכולל 14 כיתות לימוד נוספות ואודיטוריום, ייפתח כאמור בתחילת שנת הלימודים הקרובה.