כתבה וצילמה: ענבל בן ברית כהן

עבודות הבנייה בשכונת הציפורים נמצאות בשלבי ביצוע מתקדמים, כאשר מסיבוב בשכונה הנבנית ניתן לראות כי בנייני מגורים רבים כבר בשלבים סופיים, ומוכנים כמעט לאכלוס. תשתיות השכונה בחלקה המערבי כמעט מוכנות לאיכלוס תושבי השכונה הראשונים, שאמורים להגיע כבר בשבועות הקרובים.

בימים אלה נמצאות בעיצומן העבודות להקמת מוסדות החינוך בשכונה, שיכללו בית ספר יסודי ממלכתי ותשעה מבני גני ילדים. בבית הספר, שאמור לפתוח את שעריו בפתיחת שנת הלימודים תשע״ח, ספטמבר 2017, יהיו 18 כיתות לימוד. בנוסף, בשטח בית הספר יהיה מתחם ובו ארבעה גני ילדים, שבנייתם כבר החלה. במקביל, בימים אלה נבנים שני מתחמי גני ילדים נוספים בשכונה, שאחד מהם יכיל שלושה מבני גנים והשני יכיל שני מבנים.

לפני כחודשיים יזם אבי סלומון, אחד התושבים לעתיד פגישה עם מחזיק תיק החינוך מויש לוי ועם ראשת מינהל החינוך בתיה שוכן כדי לבדוק איך ניתן להיערך בתחום החינוך בצורה מיטבית. לפגישה הגיעו תריסר תושבים נציגי השכונה והם ביקשו לקבל מידע לגבי מוסדות החינוך והתארגנות לשנת הלימודים הבאה. בשיחה שהתקיימה הובטח כי יעשה ניסיון לפרסום מאסיבי, שיכלול גם שילוט בכניסות לשכונת הציפורים וגם חוזרים שיחולקו בכל בתי הספר בעיר, באמצעותם ייקראו לתושבי השכונה העתידיים, להגיע לעירייה בימי הרישום למוסדות החינוך, על מנת לרשום את ילדיהם.

רישום זה חשוב ואף קריטי מאוד, כי רק על פיו ניתן יהיה להתארגן ולהיערך לפתיחת כיתות בבית הספר שנבנה בשכונה. שכבת גיל שלא יהיו בה לפחות 21 ילדים, לא תוכל להפתח כיתה וילדים שלא תפתח עבורם כתה יצטרכו להגיע למוסד חינוכי אחר ורחוק. עם התקרב ימי הרישום ניסו נציגי תושביה של השכונה, לתזכר את שוכן ולוי, וציפו לפרסום משמעותי ואקטיבי כפי שהובטח, ולא רק בתקשורת המקומית. סלומון וחבריו מציינים כי לא מצאו בעיר הודעות רישום, המפנות את תשומת הלב של התושבים כי עליהם לרשום את ילדיהם למוסדות החינוך בשכונה.

כמו כן, למרות שהובטח להם, לדבריהם, שילוט מאיר עיניים בכניסות לשכונה, גם זה לא בוצע לטענת התושבים לעתיד. כשראו התושבים שאם אין אני לי מי לי, הם לקחו יוזמה, ניסחו שלט, מצאו מתנדבים להדפסתו, מתנדבים לתליית השילוט ומתנדבים לתחזוקת השלטים ובדיקת הימצאותם במקום מידי יום.

ביום שישי האחרון הגיעו המתנדבים מקרב תושבי השכונה העתידיים ופיזרו שלטים בשכונה וגם שלט אחד בכל כניסה לשכונה. הם קוראים לתושבים שעוד לא נרשמו, לעשות זאת בהקדם ולפני שימי ההרשמה מסתיימים. בנוסף, יזמו הנציגים פגישה נוספת עם גורמי החינוך בעירייה עם סיום ימי ההרשמה, על מנת לבחון שוב את המצב ולמצוא יחד פתרונות לטובת ילדי השכונה והוריהם.

בעירייה ציינו כי פתיחת מוסדות החינוך יהיו בהתאם לבקשות הרישום. תלמידים בגילאי תיכון שיגיעו לשכונה, ילמדו בשלב הראשון בבית הספר העל יסודי עירוני ה׳, שבשכונת אבני חן, ובהמשך ינותבו תלמידי העל יסודי בשכונה  לבית הספר העל יסודי שיוקם בשכונת נופים, אשר יכיל את תלמידי שתי השכונות.

מדוברות עיריית מודיעין נמסר בתגובה כי: "כפי שסוכם בפגישה, העירייה פעלה לפרסום הרישום למוסדות החינוך לשנת הלימודים תשע"ח בקרב תושבי העיר בכלל ובקרב דייריה העתידיים של שכונת הציפורים בפרט. במסגרת זו פרסם מינהל החינוך מסמך הנחיות ייעודי לתושבי הציפורים. מסמך זה מפרט התייחסויות ספציפיות, הן לגבי תושבים חדשים והן לגבי תושבי העיר המעתיקים את מקום מגוריהם לשכונה החדשה. המסמך הופץ באתר העירייה ועל ידי מנהלי מוסדות החינוך בעיר, וכן הועבר למנהלי קבוצות וואטסאפ המאגדות תושבים עתידיים של השכונה.

"בנוסף, העירייה פרסמה את מועדי הרישום בכל אמצעי פרסום העומד לרשותה, לרבות במעטפות הארנונה שהגיעו לכל בית בעיר, במקומונים, בעשרות שלטי פרסום ברחבי העיר, בהודעות ממוסדות החינוך העירוניים ובהודעות מקוונות באתר העירייה, בדף הפייסבוק שלה ובאפליקציה העירונית. יש לציין כי על פי נתוני העירייה תושבים רבים מגיעים לרישום בבניין העירייה, אך יחד עם זאת את נתוני הרישום ניתן יהיה לעבד רק בתום מועד הרישום".