הסכסוך בין ארגון המורים לאוצר נמשך והערב ארגון המורים הודיע כי מחר, יום שלישי, 21.11.2017 תתקיים שביתה במוסדות החינוך העל יסודיים בהם מלמדים מורים החברים בארגון המורים. במידה וההשבתה אכן תתקיים כך יפעלו בתי הספר העל יסודיים במודיעין:


עירוני א : השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב וגם בכיתות תקשורת של החינוך המיוחד.
עירוני ב: השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב.
עירוני ג : השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב
עירוני ד: השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב
עירוני ה : חט"ע - תצא הודעה מפורטת לתלמידים והוריהם,  בחט"ב- לימודים סדירים 
בית ספר על יסודי יחד : השבתה בחט"ע ( חוץ מסיור י"ב שמתקיים כרגיל), בחט"ב לימודים סדירים
בית הספר העל יסודי מכבים רעות : השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב ובכיתות התקשורת של החינוך המיוחד 
בית הספר הדמוקרטי : השבתה בחטיבה העליונה, בחטיבת הביניים לימודים כרגיל.
תיכון ברנקו: השבתה מלאה 
אמית בנים : בחט"ע- תצא הודעה במייל להורים ולתלמידים, בחט"ב לימודים סדירים
אמית בנות : בחט"ע - תצא הודעה מסודרת להורים ולתלמידות, בחט"ב לימודים סדירים 
אולפנת אורות מודיעין: לימודים כרגיל
ישיבה תיכונית לפיד: לימודים כרגיל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית הספר ולמוקד העירוני.

רצוי להתעדכן באתרי בתי הספר או עם מחנכי הכיתות.