27,796 תלמידים וילדי גנים יפתחו את שנת הלימודים תשע"ח ביום שישי לעומת 27,673 ילדים ובני נוער שהגיעו לגני הילדים ובתי הספר בפתיחת שנת הלימודים אשתקד.

4,419 ילדים, יגיעו ביום חמישי לכל אחד מ- 170 גני החובה, הטרום חובה וגני החינוך המיוחד בעיר, לעומת 177 גני ילדים בשנת הלימודים תשע"ז. 94 גנים מהם הם גנים ממלכתיים, 36 גנים הם גנים ממלכתיים דתיים ובנוסף עליהם עוד 40 גנים שהם גני חינוך מיוחד.

1,995 ילדים יגיעו לגני החובה בעיר, כאשר 44 מהגנים הם גנים ממלכתיים ו-16 גנים הם גנים ממלכתיים דתיים. מתוך 70 גני הקדם חובה שנפתחים השנה בעיר, 50 יהיו גני קדם חובה ממלכתיים ו-20 יהיו גנים ממלכתיים דתיים, ובהם ילמדו בסך הכל 2,424 ילדים. 350 ילדים יתחילו את שנת הלימודים בכל אחד מ- 40 גני החינוך המיוחד.

11,780 תלמידים ילמדו ב-29 בתי הספר היסודיים בעיר לעומת 12,057 תלמידים שלמדו בשנה שחלפה ב-28 בתי ספר. 21 מהם הם בתי ספר ממלכתיים, 6 בתי ספר ממלכתיים דתיים ובנוסף עליהם 2 בתי ספר לחינוך מיוחד. בבתי הספר היסודיים בעיר פועלות 53 כיתות חינוך מיוחד בהן ילמדו השנה 452 תלמידים לעומת 492 תלמידים אשתקד. בנוסף, בעיר פועלים שני בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד. בבית ספר לחינוך מיוחד "גוונים" ילמדו השנה 122 תלמידים ב-16 כיתות. בבית הספר לחינוך מיוחד, "פסיפס", ילמדו 36 תלמידים.

עבור 1800 ילדים תהיה זו הפעם הראשונה שלהם בבית הספר והם יגידו ביום שישי "שלום כיתה א'" . בכל אחת מ 71  כיתות א' שתיפתחנה ברחבי העיר. מתוכם יצעדו 68 תלמידי החינוך המיוחד לכל אחת מ-9 כיתות א' לחינוך המיוחד שנפתחו השנה בבתי הספר בעיר.

11,568 תלמידים יילמדו השנה ב-13 בתי ספר על יסודיים בעיר לעומת 11,122 בשנת הלימודים תשע"ו. ב-9 התיכונים הממלכתיים ילמדו 8,953 תלמידים וב-4 התיכונים הממלכתיים דתיים ילמדו 2,615 תלמידים. בבתי הספר העל יסודיים ישנן 59 כיתות חינוך מיוחד בהן ילמדו השנה 596  תלמידים לעומת 517 בשנה שעברה.

1850 תלמידים יתחילו השנה את כיתה י"ב, וזו תהיה להם שנת הלימודים האחרונה במערכת החינוך. שנת הלימודים תשע"ח תהיה גם שנת הלימודים האחרונה של 104 תלמידי החינוך המיוחד הלומדים ב-10 כיתות קטנות בתיכונים בעיר.