מאת: ענבל בן-ברית כהן

תעודת זהות חינוכית מודיעין

תקציב חינוך כללי: כ-513 מיליון שקל
מספר תלמידים: 22,571
עלות תלמיד ממוצעת: 17,683
ממוצע תלמידים בכיתה: 28.6
זכאות לבגרות: 92.2 אחוז
בגרות 5 יח' מתמטיקה: 20.7 אחוז
זכאות לבגרות מצטיינת: 19.4 אחוז
נשירה: 0.4 אחוז
תלמידים בחינוך הטכנולוגי: 30.6 אחוז

בעוד 10 ימים יפתחו שוב שערי מוסדות החינוך, ומשרד החינוך השיק הבוקר באתר מיוחד בשם "שקיפות בחינוך" (שקרס כמעט מייד עם עלייתו בשל ריבוי גלישות), תמונה חינוכית המציגה לראשונה אחרי שנים של היעדר שקיפות, נתונים השוואתיים בעשרות מדדים, לרבות רמת המורים, שיעורי הנשירה, היחס לתלמידים - ומי מוביל באנגלית ובמתמטיקה, נתוני הזכאות לבגרות לפי רשויות ולפי בתי הספר ועוד.

לראשונה, נתוני בתי הספר מופיעים על פי עשירון טיפוח וכן בהשוואה לתמונה הארצית ולבתי הספר הדומים להם ולהשתייכותה של מודיעין למדד הסוציו-אקונומי (עשירון טיפוח) 8 יש משמעות.

בראש הרשימה נמצאות מספר רשויות כאשר מודיעין נמצאת במקום השביעי, מבין הרשויות בהן לפחות 300 תלמידי תיכון בכתות י' עד יב'. מודיעין גם לא נמצאת בין הרשויות שבהן 100 אחוזי זכאות לבגרות, אבל הבשורה הטובה היא שהיא כן במצב שיפור ועלייה.

חמשת היישובים שבהם אחוז הזכאות לבגרות הוא הגבוה ביותר מבין אלה שבהם לפחות 300 תלמידי תיכון הם בית ג'אן (99.5%), תל מונד (96.4%), לב השרון (94.4%), רמת השרון (93.8%) וגבעת שמואל (93.6%). היישובים שסוגרים את העשירייה הראשונה הם מודיעין (92.2%), דיר חנא (92.2%) וחורפיש (91%).

היישובים בצמרת רשמו עליות של בין חצי אחוז לשישה אחוזים (דיר חנא ותל מונד). מודיעין רשמה עלייה של 2.2 אחוז.

נתונים נוספים מראים למשל כי אחוזי הנשירה בעיר נמוכים יחסית ואפסיים במבט כללי ועומדים על 0.4%, אבל בכל זאת יותר מאשר בלב השרון, גבעת שמואל, שוהם וחורפיש, שהמשותף להם ולמודיעין הם אחוזי הזכאות לבגרות.

איכותה של תעודת הבגרות באה לידי ביטוי גם בגידול מספר התלמידים והתלמידות שניגשו לבגרות במקצועות הליבה מתמטיקה ואנגלית ברמת 5 יחידות לימוד. במודיעין  20.7% מכלל תלמידי כיתות י"ב ניגשו לבגרות ב-5 יח"ל במתמטיקה, שהינו גידול של 2.7% מאחוז הניגשים לבגרות זו אשתקד. כמו כן, 68.9% מתלמידי העיר ניגשו לבגרות ב-5 יח"ל באנגלית - גידול של 3.2% מאשתקד

19.4% זכאים לבגרות מצטיינת

מודיעין מציגה 19.4% זכאים ל"בגרות מצטיינת". בשנת הלימודים תשע"ו הוגדרה תעודת בגרות מצטיינת בשני אופנים: הראשון ככזאת המכילה 30 יחידות לימוד, בהן 5 יחידות במתמטיקה ולפחות 4 יחידות באנגלית, כאשר ציונה המשוקלל עומד על לפחות 90. האופן השני כלל לפחות 25 יחידות לימוד, שבהן חמש יחידות במתמטיקה וחמש יחידות באנגלית, כאשר ממוצע הציונים הכללי בה הוא לפחות 90, וכן הצטיינות בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית. ממוצע שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת בישראל בתשע"ו עמד על 7.5% ומודיעין מציגה מספרים גבוהים פי שלושה כמעט.

איכותה של תעודת הבגרות באה לידי ביטוי גם בגידול מספר התלמידים והתלמידות שניגשו לבגרות במקצועות הליבה מתמטיקה ואנגלית ברמת 5 יחידות לימוד. במודיעין  20.7% מכלל תלמידי כיתות י"ב ניגשו לבגרות ב-5 יח"ל במתמטיקה, שהינו גידול של 2.7% מאחוז הניגשים לבגרות זו אשתקד (הנתון הארצי עומד על 11.4%). כמו כן, 68.9% מתלמידי העיר ניגשו לבגרות ב-5 יח"ל באנגלית, נתון שמראה על גידול של 3.2% מאחוז הניגשים לבגרות זו אשתקד (הנתון של 33.1% בארצי).

הנתונים אמנם מראים על גידול, אבל במבט כללי בהשוואה לשאר הישובים, מודיעין לא נמצאת בקרב עשרת המובילים בהם אחוזי הניגשים ל-5 יחידות בגרות גבוה, וגם לזה יש לשים לב ולתהות אולי מה הסיבה. לצורך השוואה והשלמת התמונה: היישובים שבהם שיעור התלמידים הזכאים לבגרות ברמת חמש יחידות לימוד במתמטיקה היה הגבוה ביותר, הם קריית אונו (30.4%), רמת השרון (28%), רעננה (25.4%), שוהם (25%), ירכא (23%), גבעתיים ודרום השרון (22%).

נתון שבהחלט ראוי לציון הוא שילוב תלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים. שיעור התלמידים המשולבים עומד על  7.6% מכלל התלמידים (נתון זה לא כולל את התלמידים הלומדים בבתי הספר לחינוך מיוחד). הנתון העירוני גדול כמעט פי 2 מהממוצע הארצי שעומד על 4.3%. 

ראש מינהל החינוך בתיה שוכן אורבוך: "יחד עם כל העוסקים במלאכה החינוכית אני גאה בתוצאות ושמחה לראות שיש פרי לעמל הרב המושקע בכל תלמיד ותלמידה ברמה האישית ובכולם יחד כחברה אחת. כזכור אנו מאמינים ש''חינוך בונה חברה' ולכן נמשיך לשעות לקידום ילדינו במקצועיות וברגישות. תודה לכל השותפים השוקדים לילות כימים להגשמת החזון לקידום הפרט והחברה בעיר ובמדינה".

לגבי נתוני הצפיפות בכיתות - 28.6 תלמידים בממוצע בכיתה, אומרים בדוברות העירייה: "מערכת החינוך במודיעין מכבים רעות מונה יותר מ-27,000 תלמידים – מספר גדול באופן משמעותי ממערכות חינוך דומות בערים בסדר גודל דומה. הנתונים שפורסמו בתקשורת אינם נכונים. יחד עם זאת, על פי נתוני "התמונה החינוכית של משרד החינוך, שפורסמו השבוע, ממוצע התלמידים בכיתה בעיר הינו 28.6 תלמידים.

"חשוב להדגיש כי נתונים אלה אינם כוללים את כיתות החינוך המיוחד שהן כיתות קטנות מאוד יחסית לכיתות הרגילות. העירייה באמצעות מינהל החינוך עושה ככל שביכולתה על מנת לדאוג לפיזור נכון של התלמידים ובכך להקטין את מספר הילדים ולרווח את הכיתות, עד כמה שניתן."