מאת: רמי היפש, צילום: depositphotos.com

אנחנו אוהבים להשוות וחרדים ללימודי ילדינו. אחת הדרכים לבדיקה, גם של משרד החינוך וגם של המורים וההורים היתה מבחן המיצ"ב שנערך בבתי הספר. מבחנים שנערכים אחת לשלוש שנים בבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכוניים הבודקים את יכולות הילדים במדע וטכנולוגיה, שפת אם, מתמטיקה ואנגלית.עד כה היה קשה מאוד להגיע לנתונים האלה. במשרד החינוך חששו מלחשוף אותם לציבור בטענה שהדבר יגרום להשוואות ויוביל לכך שהורים יניידו ילדים מבית ספר אחד לשני ללא הצדקה. לפני חמש שנים הורה בג"ץ למשרד החינוך לחשוף את הנתונים והוא עשה זאת, אבל בדרך לא ידידותית למשתמש, שנועדה לרפות את ידיו.אך כנראה שהשינויים הטכנולוגים לא משאירים ברירה, והנתונים מוצגים באתר אינטרנטי נוח, ידידותי ומקיף נתוני האקלים החינוכי של בתי הספר.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: " משרד החינוך עושה היום צעד נוסף בהגברה ובהעמקה של השקיפות לציבור בישראל .האתר "מיצ"ב ברשת" ינגיש בעבור אנשי חינוך, חוקרים והורים מידע חינוכי שיוכל לשרת אותם באופן מהימן, נגיש וידידותי.במהלך הימים הקרובים המשרד ירחיב את מערך השקיפות כאשר הוא יפרסם מגוון רחב ונוסף של נתונים אודות מערכת החינוך. אני מאמין שבאמצעות הרחבה של השקיפות נוכל לתת לציבור תמונה רחבה ומקיפה אודות פעילותה של מערכת החינוך בישראל".האתר החדש מציג את נתוני המיצ"ב של בתי הספר בכל שלבי הגיל באופן מהימן, נגיש, ידידותי ואינטראקטיבי.
ב "מיצ"ב ברשת"אפשר לאתר בית ספר ולראות את נתוני המיצ"ב שלו בהשוואה לנתונים ארציים, לנתוני בתי ספר דומים ולנתוני בית הספר משנים קודמות.
השקת האתר מהווה צעד נוסף בהרחבה ובהעמקה של השקיפות של משרד החינוך והשירות שהוא מעניק לציבור בישראל ולאנשי החינוך.
נתוני המיצ"ב של כל בית ספר נמסרו למנהל/ת בית הספר בדוח מקיף ועשיר שהוכן על ידי ראמ"ה והועמדו לרשות הציבור הרחב באתר משרד החינוך.

כך, למשל, בבית הספר היסודי אסיף הנתונים במיצ"ב שערכו תלמידי כיתה ה' בעברית ובמתמטיקה טובים מהכלל הארצי. 

באבני החושן באותה שנה הנתונים בעברית היו נמוכים קצת מהממוצע הארצי – 522 לעומת 532, אך גבוהים בהרבה במתמטיקה 582 לעומת 549. בתיכון מו"ר הנתונים בעברית ובמתמטיקה היו גבוהים יותר מהממוצע הארצי. ישנם בתי ספר שבהם ההתייחסות באתר היא למבחנים שנערכו ב-2016. בית ספר יחד הוא אחד מהם ותלמידי כיתה ה' קיבלו בו ציונים גבוהים יותר בעברית, מתמטיקה ואנגלית מהממוצע הארצי.

לראשונה, מוצגים באתר גם נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית של בתי הספר בחטיבה העליונה. נתוני האקלים החינוכי הבית ספרי מתייחסים לחמישה נושאים:
שביעות הרצון מבית הספר, יחסים בין באי בית הספר, הוראה, למידה והערכה, חינוך חברתי-ערכי ומוגנות והתנהגות נאותה.

המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) הנערך על ידי ראמ"ה, הוא מערכת של מבחני הישגים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית המועברים בבתי הספר: 
• מבחני ההישגים נועדו לבדוק באיזו מידה עומדים תלמידי כיתות ה' וח' בדרישות תכנית הלימודים בתחומי הדעת שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה.
• סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית נועדו להעריך את האקלים החינוכי והתהליכים הפדגוגיים המאפיינים את בתי הספר, במגוון נושאים כגון יחסים בין מורים לתלמידים, תחושת מוגנות ומעורבות חברתית. סקרים אלו מועברים לתלמידים ולמורים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

הערה:
לצפייה מיטבית מומלץ לפתוח את האתר דרך מחשב.

האתר:  http://meyda.education.gov.il/rama-mbareshet/.