ההכנות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח נמצאות בשיאן, ובמסגרתן פרסם השבוע מינהל החינוך העירוני את תוצאות הערעורים. מהנתונים עולה כי התקבלו כ-97% מהבקשות של תושבי העיר לשיבוץ ילדיהם במוסדות החינוך העירוניים.

נכון לשבוע הנוכחי, מאיסוף הנתונים עולה כי 7,831 ילדים נרשמו בקיץ האחרון למוסדות החינוך בעיר (לא כולל חינוך מיוחד). 3,973 ילדים נרשמו לגני הילדים העירונים (לא כולל חינוך מיוחד): 1,706 מהם נרשמו לגני החובה ו-2,267 מהם נרשמו לגני הקדם חובה. בנוסף, 1,800 ילדים נרשמו לכיתות א', ו-2,058 תלמידים נרשמו לכיתות ז' ויתחילו השנה את חטיבות הביניים.

לאחר פרסום תוצאות הרישום, הוגשו למינהל החינוך 707 ערעורים על השיבוצים שנקבעו, המהווים כ-9% מכלל מהבקשות לרישום שהוגשו לעירייה.

220 ערעורים הוגשו על ידי הורים לילדים בגני החובה העירוניים, ועל פי הנתונים שבידי מינהל החינוך 107 מהערעורים התקבלו בתשובה חיובית. יתר התשובות שההורים קיבלו הן שהערעורים נשללו או שהנושא נמצא עדיין בבדיקה. 230 ערעורים הגיעו מהורים לילדים בגני הקדם חובה, ומהם נענו בתשובות חיוביות 173 בקשות, כאשר גם כאן יתר הערעורים נשללו או שנמצאים עדיין בבדיקה.

מנתוני מינהל החינוך, נכון ליום ראשון השבוע, עולה כי 257 ערעורים הוגשו עבור תוצאות הרישום של תלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים. מתוך מספר זה, כ-140 ערעורים נענו בחיוב, ויתר הבקשות או שנשללו או שעדיין נמצאות בבדיקה.

בעירייה ציינו כי שיבוץ התלמידים למערכת החינוך בעיר נעשה מתוך חשיבה ומאמץ לתת מענה חיובי לרצון התושבים, בכפוף לאילוצים הקיימים, ובמינהל החינוך ציינו כי העובדה שגם השנה כ-97% מסך השיבוצים התקבלו, מעידה על כך יותר מכל.