בשער: תיכון מכבים רעות

בסוף שנת הלימודים תשס"ו הקים מנכ"ל משרד החינוך ועדה בראשות המדען הראשי של המשרד, על מנת לבחון מחדש את מדדי הטיפוח של המשרד ואת שיטת הקצאת שעות התקן בחינוך היסודי. מדדי הטיפוח של המשרד קיימים בנפרד עבור כל שלב חינוך (יסודי, חט"ב, חט"ע) והם מודדים חסך חינוכי בישויות שונות (מוסד, רשות, ישוב, שכונה).

 לאחר סקירת ספרות מקיפה של השיטות הקיימות בעולם, התייעצות עם אנשי אקדמיה המומחים בתחומים הרלוונטיים ובחינת מודלים רבים, הועדה החליטה שמדד הטיפוח של המשרד יורכב מהרכיבים הבאים: השכלת ההורה המשכיל ביותר (40%), רמת ההכנסה לנפש במשפחה (20%), פריפריאליות בית הספר (20%), שילוב של הגירה וארץ מצוקה (20%).

מדד הטיפוח מחושב לכל תלמיד לפי שלב חינוך ועל-ידי כך נוצר "ציון" לכל ילד. ציוני מדד הטיפוח יוצרים רצף שאותו מחלקים לעשר קטגוריות שוות שכיחות (עשירונים), מהנמוכה ביותר (עשירון 1 – אוכלוסייה חזקה שלא זקוקה לטיפוח נוסף כמו במודיעין מכבים רעות) לגבוהה ביותר (עשירון 10 – אוכלוסייה חלשה הזקוקה ביותר לטיפוח נוסף). ערך המדד של בית ספר הוא ממוצע העשירונים של התלמידים הלומדים בו. ערך המדד ברשות, ישוב או שכונה הוא ממוצע העשירונים של התלמידים שגרים שם. 

המודל החדש של מדד הטיפוח החדש מחושב לשלב חינוך יסודי החל משנת הלימודים תשס"ח ובשלבי חינוך חט"ב וחט"ע החל משנת תשס"ט.

בכל שנה מעודכן מדד הטיפוח לכל התלמידים. בית הספר מקבל לקראת סיום שנת הלימודים את מדד הטיפוח שחושב לגביו לשנת הלימודים הבאה.

עד כה ניתן מדד הטיפוח למנהלי מוסדות החינוך בלבד ולא התפרסם ברבים. במשרד תלו זאת ברצון שלא לפגוע בפרטיות. בסירובו לבקשת חופש המידע שהגישו "הארץ" ו"הצלחה" לפני יותר משנה, נימק המשרד כי "מדיניות משרד החינוך היא למנוע תהליכים של סגרגציה בבתי הספר בהתבסס על המצב הסוציו־אקונומי של הורי התלמידים, זאת על מנת למנוע בין היתר פגיעה בהישגי התלמידים במערכת החינוך".

במשרד החינוך אמרו כי "פרסום של המידע יאיץ את תהליכי הסגרגציה, עקב העדפת הורים לרשום את ילדיהם לבתי ספר עם אוכלוסיית תלמידים ממצב סוציו־אקונומי גבוה יותר".

בעקבות הסדר שקיבל תוקף של פסק דין, הוחלט כי כי על המשרד לפרסם את הנתונים, לשלב את נתוני מדד הטיפוח במדדים נוספים ולפרסם אותם לכלל הציבור.

 רשימת בתיה"ס בעיר לפי מדד הטיפוח

יסודיים

עידנים: 2
דורות: 1
היובל: 2
נתיב זבולון: 2
אופק: 1
אסיף:2
רמון: 2
ניצנים: 2
משואת נריה:1
יחד: 1
קשת: 1
האלה: 3
חוט השני:1
הדמוקרטי ע"ש נדב: 1
אבני החושן: 4
דרכי יהודה: 1
שבטי ישראל:1
אלונים: 1
אריאל: 3
קציר: 1
כרמים: 2
רעים: 1
עמית: 1
מעוז המכבים: 1

חטיבות ביניים

מור: 1
יצחק רבין עירוני ב': 2
עירוני א': 1
אולפנא: 2
עירוני ג' ע"ש מוטה גור: 1
יחד: 1
עירוני ד': 1
אמית בנות: 2
אמית בנים: 1
עירוני ה': 1

תיכונים

עירוני ב': 1
עירוני א': 1
מו"ר: 1
אולפנא: 1
ישיבה תיכונית: 1
יחד: 1
אמית בנים: 1
אמית בנות: 1
ברנקו וייס: 4