שישה מאבטחי מוסדות חינוך קיבלו ביום רביעי האחרון 4.11, תעודות הוקרה ושי על עבודתם, מאגף הביטחון ושירותי חירום בעירייה ומחברת האבטחה.

המאבטחים מבתי הספר – כרמים, פסיפס, מעוז המכבים, רעים, היובל ואולפנת אורות מודיעין, הופתעו מהמחווה המרגשת בהשתתפות מנהלי בתי הספר, רכזי הביטחון של בית הספר, נציגי הנהגת ההורים הבית ספריים, מנהל אגף ביטחון וחירום, מנהל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך קב"טי מוסדות החינוך ונציגי חברת האבטחה.

המאבטחים המצטיינים קיבלו את תעודות ההוקרה לאור תפקודם המקצועי, עירנותם, הקפדה על עבודה בהתאם לנהלים וההנחיות, עמידה בהצלחה בתרגילי עירנות שבוצעו להם, יחס אנושי ועוד.

מאגף ביטחון ושירותי חירום נמסר כי זהו נוהג אותו הם מובילים בשנים האחרונות, במסגרתו נבחרים מדי חודש, מאבטחי מוסדות חינוך מצטיינים.

שמוליק כהן, ראש אגף ביטחון ושירותי חירום: "מטרת התעודות כאמור, להוקיר את עבודתם, מתוך הבנה שהם מבצעים עבודה חשובה ביותר, ובאגף מקפידים להתייחס אליהם בכבוד הראוי לאור עבודתם וכחלק בלתי נפרד מאגף הביטחון ושירותי חירום בעיר".