בהתאם להחלטת הממשלה, משרד החינוך באמצעות הרשויות המקומיות, יפעיל במהלך חופשת הפסח את תכנית 'ניצנים בחופשות'. התכנית תפעל במשך ארבעה ימים בין התאריכים 21/3/21 - 25/3/21 (למעט יום שלישי 23/3/2021 - יום הבחירות שהוא יום שבתון).

בגני הילדים תפעל התכנית בין השעות 07:30 – 13:00 ובבתי הספר בין השעות 08:00 - 13:00, כאשר תינתן האפשרות להאריך את הפעילות עד השעה 16:00. העלות להורים תעמוד על 120 שקלים עבור ארבעה ימי פעילות עד השעה 13:00 או 300 שקלים עד השעה 16:00 (כוללת ארוחת צהריים).

מסחלבים נמסר כי לימי הקייטנה נבנתה תכנית פדגוגית חווייתית: בגנים יעסקו הילדים בצבעים ופריחה ויצאו למסע בעקבות הצבעים עם שוקי התוכי בו ילמדו על צבעי יסוד, עולם הפרחים והצומח, מאכלים צבעוניים ועוד. בבתי הספר יעסקו התלמידים בסיפור יציאת מצריים, ילמדו על שמות החג ומשמעותיהם, תוך שילוב המחשות ומשחקים.

עוד ציינו בסחלבים כי ילדים הרשומים לצהרון בשנת הלימודים הנוכחית כבר כלולים בתכנית ואינם צריכים לבצע רישום. ילדים אשר אינם רשומים ומעוניינים להצטרף לתכנית יוכלו להירשם באתר עמותת סחלבים עד לתאריך 15/3/21. בבתי הספר יתאפשר הרישום בכיתות שבהן פעול הצהרון בשנת הלימודים הנוכחית ובגני הילדים פתיחת קבוצות נוספות מותנות במינימום נרשמים.