בבית ספר "היובל" חודש לאחרונה המרחב המשמש את ילדי החטיבה הצעירה. המרחב הוקם על ידי בית הספר בשיתוף עם העירייה, והוא מאופיין במבנה דינאמי ונייד המזמן למידה חוץ כיתתית ייחודית, עם פינות ואזורים חווייתיים. כך למשך, פינת תיאטרון להצגת סיפורים והפעלת הדמיון וחוש המשחק, אזור חקר מדעי העוסק בחושים ותעתועי ראייה, סופר ענק לתרגול מתמטי וכישורי חיים ופינות קריאה נעימות. בנוסף, במרחב לוחות פעילות מוחשיים לגירוי וחיזוק תחושת המסוגלות של הילדים. המרחב משמש את כלל התלמידים בבית הספר ומאפשר על פי גילאים וצרכים, לתת מענה לסגנונות למידה מגוונים של הילדים, במסגרת תכנית העבודה היום יומית בבית הספר. בקרוב, ייחנכו שני מרחבי לימוד חדשניים נוספים בבית הספר, במסגרת תכנית M21 של משרד החינוך בשיתוף עם העירייה.

 רונית רביזדה, מנהלת בית ספר היובל: "מאז שחנכנו את המרחב אנו צופים בהתרגשות בתלמידים שנהנים תוך כדי תהליך של למידה מתוך משחק וחקר, סיעור מוחות ודיאלוג. המרחב מאפשר לכישורים רבים לבוא לידי ביטוי בהיותו מחוץ לכיתה ומחזק את תחושת השייכות של התלמידים, מיומנויות שונות כמו עבודה בצוות ומהווה מקום בעל ערך לימודי וחינוכי חשוב בבית הספר."