מרחבי ההכלה בבתי הספר, אשר זכו "בקול קורא", יוקמו בתוך כיתות או מרחבים קיימים בשטח בית הספר, כאשר פיזית המרחב יחולק לפינות שונות המאפשרות דרכי הוראה ולמידה מגוונות וכן קיום של יותר מפעילות אחת במקביל.

הרעיון מאחורי מרחבי הכלה הוא לאפשר לתלמידים עם קשיים לימודיים, רגשיים, חברתיים, התנהגותיים, או עם מוגבלויות שונות, להיות חלק מסביבה מוגנת ומכילה, שתנגיש עבורם, ככל הניתן, מענים להם הם זקוקים.

נתוני מחקרים מראים כי כ- 10% מהתלמידים בכל כיתה, מתמודדים עם קושי מסוים ותפקידו של הצוות החינוכי להכיר בהטרוגניות בין התלמידים וליצור מערך למידה המותאם לשונות בין התלמידים. להעניק תמיכה חברתית ורגשית ולקדם למידה מיטבית עבור כולם.

עיצוב המרחב יתקיים בהתאם להחלטת כל מנהל/ת בית ספר, רכישת הריהוט, התאמת המרחב, מגוון מרחבי ישיבה, פרגודים להפרדה בין פינות שונות, מחשבים, לוחות קיר, פופים, אזורי למידה המאפשרים חקר או חשיבה בצורות שונות ועוד.

עוד בימים אלה, במסגרת "קול קורא" שפרסם משרד החינוך, מבצעים שיפוץ של חדרי מורים בשלושה בתי ספר בעיר -  שבטי ישראל, עמית ועירוני ב' ע"ש יצחק רבין.  מהעירייה נמסר כי "העבודות מתבצעות על ידי אגף מבני ציבור בעירייה, ומטרתן ליצור לצוותים החינוכיים סביבת עבודה פיזית מיטבית, נעימה, המאפשרת התפתחות, יצירתיות וגמישות עבור המורים. כל בית ספר עיצב את המרחב כראות עיניו ועל פי צרכיו". 

בתי הספר שנבחרו במסגרת "הקול קורא", עמדו בתנאיו הכוללים, בין היתר, קריטריונים כמו גיל המבנה מעל עשר שנים או שלא נעשו בו שיפוצים בעשר השנים האחרונות, גודלו של המרחב שיעמוד על 50 מ"ר לפחות ועוד.