מאת: מערכת מודיעינט | צילום אילוסטרציה: Depositphotos

עמותת סחלבים המפעילה את הצהרונים במודיעין מכבים רעות עדכנה כי בתום מספר חודשים של פעילות מול משרד העבודה והרווחה אושרה העמותה על ידי המשרד וכעת צהרוני הגנים המופעלים בעיר על ידי עמותת סחלבים מוגדרים כמוכרים על ידי משרד העבודה והרווחה לשנת הלימודים תש"פ. בזכות הכרה זו יכולות משפחות יחידניות מהעיר להגיש בקשה לקבלת סבסוד מהמדינה בגין שהות הילד בצהרון.

הזכות לסבסוד תינתן לילדי הגנים בלבד אשר נולדו בין התאריכים 1.12.13 – 31.12.16 הרשומים לצהרון לחמישה ימים בשבוע ובכפוף לעמידה בתנאי מבחני התמיכה של משרד העבודה והרווחה.

הורה עצמאי (יחידני) שמעוניין בקבלת הסבסוד יכול להגיש בקשה אישית באופן מקוון באתר האגף למעונות יום. במרכז לגיל הרך בעמותת סחלבים מדגישים השבוע כי טרם הגשת הבקשה המקוונת, יש לפנות למזכירות הגיל הרך בטלפון 08-9727156 שלוחה 0 לשם קבלת אישורי קבלה למסגרת אותם יש לצרף לבקשה.

בסחלבים ממליצים להגיש את הבקשות בהקדם שכן זוהי תכנית ארצית בה ההשתתפות במימון תינתן בכפוף למגבלת התקציב בשיטת כל הקודם זוכה.

פרטים נוספים על אופן הסבסוד ותנאי הקבלה ניתן למצוא באתר משרד העבודה בכתובת: www.employment.molsa.gov.il או במוקד הארצי בטלפון  2969*