משלחת תלמידים ותלמידות מתיכון מו"ר יצאה לאחרונה לגרמניה, במסגרת תכנית חילופי תלמידים אשר מפגישה מזה 15 שנה את הנוער הישראלי עם הנוער הגרמני.

במהלך הביקור בגרמניה, התמקדה המשלחת השנה בהכנת פסיפס בסמוך לאנדרטת זיכרון בבית הספר הגרמני לזכר יהודי למגו, שנספו בשואה, בהם בני משפחתה של קרלה פרנקל רווה, שבית הספר הגרמני נקרא על שמה. הפסיפס הורכב מאבנים שהתלמידים הביאו מישראל שישולבו יחד עם אבנים מגרמניה.

פרויקט נוסף בו עסקו חבריוחברות המשלחת הוא תיעוד דיגיטלי של הפעילויות המשותפות בין בני ובנות הנוער, והכנת טקס רציף 17 הנמצא בתחנת הרכבת במזרח ברלין ושימש כאחת הנקודות הראשיות לגירוש יהודי ברלין, ממנו הועברו מאות אלפי יהודים למחנות ריכוז.

רוית ורון, מנהלת בית הספר סיפרה על הפרויקט: "פרויקט חילופי המשלחות יוצר חיבור בין התלמידים הישראלים והגרמנים ונותן תקווה לעתיד טוב יותר תוך שילוב הקשר האישי, לימוד העבר וחוויות משותפות, ויוצר גשר של הידברות וחיזוק הגאווה היהודית ישראלית".