במסגרת יום המודעות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות אשר צוין ב-3.12, ערך בית הספר היסודי שיבולים במודיעין פעילות מיוחדת לתלמידות ולתלמידים.

במסגרת הפעילות נפגשו התלמידים עם אנשים בעלי מוגבלויות שונות, ביניהם, יעקב חייט יו"ר קהילה נגישה ונכה על כיסא גלגלים, ליאור שוורץ עם לקות שמיעה ועופר גרוסו עם לקות ראייה. השלושה הסבירו לתלמידים על חייהם לצד המוגבלות, ההתנהלות היומיומית שלהם והדברים שעוזרים להם. כך למשל הסביר עופר על כלב הנחייה המלווה אותו ובעיקר, נוצר שיח מכבד ומלא הבנה בקרב התלמידים שלמדו על זכויותיהם וכבודם של האנשים עם המוגבלויות.

מירב משולם מנהלת בית הספר: "הילדים היו נרגשים ויצאו נשכרים מיום חשוב זה." בנוסף, לתלמידים חולקו סרטים סגולים, הצבע אשר מזוהה עם היום הבינלאומי.