ללא תיקים, בלי מחברות וספרים,  וללא תלבושת אחידה -  נשמע טוב מדי מכדי להיות אמיתי? -  זה מה שקורה בבית הספר "היובל" במודיעין, שפתח ביום שישי האחרון ביוזמה חדשה, תחת הכותרת "שישי אקדמי". יום לימודים חווייתי ושונה עבור תלמידי בית הספר שבו התלמידים ילמדו בדרך של משחקים, יצירה, עריכת ניסויים ומעגלי שיח במטרה לגרות את סקרנותם ולעורר מוטיבציה ללמידה.

רונית רביזדה, מנהלת בית הספר: "היוזמה נולדה כחלק מייחודיות בית הספר 'לחקור, ליזום ולהגביה עוף' והיא משלבת מענה רגשי-חברתי לצד תכנים פדגוגיים חווייתיים."

אז איך זה קורה בפועל? הבוקר נפתח בכל הכיתות ב'שעת מחנכת' בה מתקיימים מעגלי שיח לסיכום השבוע, באופן התורם לאקלים חיובי בכיתה ולשיח ערכי וחברתי. לאחר מכן, מתקיימים במרחבים שונים בבית הספר קורסי בחירה דו גילאים אותם בחרו התלמידים כמו למשל - עריכת סרטים, תיאטרון ומשחק, קרמיקה, קסמי מדע ועוד. קורסים אשר מפתחים יכולת חשיבה, מחקר, שיתוף פעולה, התנסות והרחבת אופקים.