במהלך השבוע האחרון, השתתפו כ-30 תלמידי יא' בתיכון יחד בפרויקט החפירות הארכיאולוגיות של רשות העתיקות.

תיכון יחד משתתף לראשונה בפרויקט בו התנדבו התלמידים לעבוד משעות הבוקר המוקדמות עד הצהריים, במשך חמישה ימים. התלמידים השתתפו בחפירות בשני מוקדים שונים, האחד באזור הפארק הטכנולוגי והשני באזור התעשייה שוהם. בפארק הטכנולוגי עבדו התלמידים במרץ ומצאו מגוון של נרות שמן וחרסים מן התקופה האסלאמית. באזור התעשייה השוהם, משמשות החפירות "כחפירות הצלה" למציאת כמה שיותר ממצאים ארכיאולוגיים בטרם ייבנה שם מבנה תעשייה חדש. באזור זה, מצאו התלמידים גתות ומחצבות עתיקות מן המאה ה-12.

רכז שכבת יא', דן רפאל, החליט על שימוש ערכי וחשוב לתשלום הכספי הניתן לבית הספר בעבור ימי החפירות. תלמידי השכבה, יקבלו מלגות הנדרשות למימון המסע השורשי לפולין, בו ישתתפו התלמידים בקיץ הקרוב. לדברי רפאל, התלמידים חוו באמצעות הפרויקט הארכיאולוגי חיבור עמוק לזהות ולמקום, למורשת ולהיסטוריה של עמם ושל האזור בו הם חיים. כמו כן, הפרויקט יצר שיתופי פעולה, אחריות, חברות ועבודה מאומצת שערכם רב ומשמעותי עבור כל תלמיד.  

צילום: דן רפאל