בשער: ראש העיר ביבס בפתיחת שנה"ל הקודמת

נתוני "התמונה החינוכית", של משרד החינוך מתייחסים לבתי הספר התיכוניים ומכילה נתונים המציגים את העשייה החינוכית והערכית הנעשית בבתי הספר. "התמונה" מציגה את העשייה החינוכית, מניעת הנשירה ממוסדות חינוך, שמירה על טוהר בחינות ועוד ,זאת בנוסף להישגים לימודיים.

נתוני "התמונה החינוכית" לשנת תשע"ז מציגים כי מערכת החינוך במודיעין מכבים רעות  נמצאת מעל הממוצע הארצי בכל הנתונים. ראוי לציון הוא שילוב תלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים. שיעור התלמידים המשולבים עומד על  6.1% מכלל התלמידים (לא כולל התלמידים שלומדים בבתי הספר לחינוך מיוחד).

ראש העיר חיים ביבס בירך על הנתונים והעלייה באחוזי הזכאות ואמר: "מערכת החינוך של מודיעין מכבים רעות היא ממערכות החינוך הטובות בארץ והנתונים שפורסמו השבוע רק מחזקים אמירה זו. התוכנית הרב שנתית שהנהגנו לשיפור אחוזי הזכאות בבגרות ונמצאת כרגע בעיצומה. הנתונים מציגים את איכותה של מערכת החינוך העירונית בכל הפרמטרים אך אנחנו לא מסתפקים בכך: בשנים הקרובות נמשיך לעבוד קשה בכל בתי הספר ועם כל תלמיד ותלמידה באופן אישי על מנת להוסיף ולשפר את מערכת החינוך העירונית ולהעלות את אחוזי הזכאות. אני מודה לכל העוסקים במלאכה: למנהלים, למורים, לצוותי בתי הספר, למינהל החינוך, ולפיקוח וכמובן להורים ולתלמידים על ההשקעה והתוצאות שיתרמו לפיתוח העיר והמדינה."

המדד המרכזי המתפרסם ב"תמונה" הוא כמובן הזכאות לבגרות: על פי נתוני משרד החינוך, 91.5% מכלל תלמידי כיתות י"ב בשנת תשע"ז, הלומדים במודיעין מכבים רעות, זכאים לתעודת בגרות. נתון זה דומה לנתון של שנת תשע"ו שעמד על 92.2%.

העלייה בזכאות לתעודת הבגרות מלווה בנוסף בגידול באיכות תעודת הבגרות, כאשר 17.3% מהתלמידים הזכאים לבגרות, שלמדו בעיר, הם בעלי תעודת בגרות מצטיינת. נתון זה גבוה פי 2 מהממוצע הארצי הנאמד ב-7.9%.

איכות תעודת הבגרות באה לידי ביטוי גם בגידול מספר התלמידים והתלמידות שניגשו לבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל.  22.5% מכלל תלמידי כיתות י"ב ניגשו לבגרות ב-5 יח"ל במתמטיקה, שהינו גידול של כשני אחוזים מאחוז הניגשים לבגרות זו אשתקד (הנתון הארצי עומד על 14.3%). כמו כן, 72% מתלמידי העיר ניגשו לבגרות ב-5 יח"ל באנגלית, נתון שמראה על גידול של 3.6% מאחוז הניגשים לבגרות זו אשתקד (הנתון של 35.7% בארצי).

נתון נוסף שמופיע בתמונה החינוכית, שהינו היעד הרשותי שהציבה העירייה והוא קידום לימודי מדע וטכנולוגיה. מנתונים אלה עולה כי שיעור הלומדי תחומים אלה בעיר הינו 33.8%% -  עליה של 4% בהשוואה לשנתון הקודם שעמד על 29.9%.

מנתונים נוספים שהוצגו עולה כי 92.5% מכלל התלמידים שהתחילו ללמוד בעיר בכיתות ז'-ט' גם סיימו ללמוד בעיר. נתון זה, הגבוה מהנתון הארצי (80%) מראה על התמיכה וההכלה המיוחדת של המערכת בכלל התלמידים, תוך שמירה על האידיאל העירוני לפיו לא מוותרים על אף תלמיד.

"התמונה החינוכית" המלאה מציגה גם הישגים ערכיים, התנדבות ותרומה לקהילה וגיוס משמעותי (לצה"ל ולשירות הלאומי), כאשר גם כאן מודיעין מכבים רעות מובילה באחוזי ההתנדבות, כשכמעט 100% מבוגרי מערכת החינוך מתגייסים לשירות הצבאי ולשירות הלאומי (נתונים אלה אינם כוללים את בני הנוער המתנדבים בשנה שלאחר סיום לימודיהם בשנת שירות).