ביום שני (18.6.2018) כינס יו"ר הוועדה לשלום וקידום מעמד הילד במודיעין מכבים-רעות, חבר המועצה שחר מי און, דיון חירום על רקע האירועים האחרונים אשר חשפו התעללות בפעוטות, ובעקבות האסון בפתח תקווה.

לבקשת היושב ראש, הגיעו לדיון נציגים מהמועצה לשלום הילד ונציגי ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים, אשר שיבחו את היוזמה לקיום הדיון ואת פעילות העירייה לקידום שלומם של הילדים בעיר. עוד השתתפו בישיבה נציגת מחלקת הרווחה בעיר, נציג הנהגת ההורים המקומית, הורים וגננת הפעילה בעיר מזה כעשרים שנה.

בלטו מאוד בהיעדרם נציגי אגף החינוך ותכנית 'פסיעות' המופעלת בעיר. למרות הזימונים שקיבלו הנציגים התקבלה החלטה, ללא תיאום, שלא להופיע ולתרום לדיון ולשפוך אור על מה שקורה בעיר בחלק שבתחום אחריותם. משתתפי הדיון הביעו פליאה על העמדה החד צדדית בה נקטו באגף החינוך שלא להופיע לדיון והתרעמו על כך. יו"ר הוועדה, שחר מי און אמר כי מדובר בוועדה סטטוטורית שהוקמה על פי חוק והטענות כי הדיון הוא מיותר אינן מקובלות עליו והוא מתכוון לפעול מול ראש העיר בכדי שמקרים מסוג זה לא יחזרו על עצמם.

בדיון החירום שהתקיים נמסר כי בעיר מופעלת על ידי העירייה תכנית 'פסיעות' המפקחת על כ-45 גנים פרטיים - באמצעות מפקחת אחת בלבד, בעוד בעיר פזורים ככל הנראה עוד עשרות גנים שאינם מפוקחים על ידי איש. נציגת ארגון "בטרם" לבטיחות בילדים הזכירה כי מרבית האסונות קורים שלא בכוונה תחילה, עקב כשלי בטיחות שניתן למנוע אותם באמצעים פשוטים יחסית כמו חידוד נהלים.  הוועדה תמשיך לדון ולקדם את נושא שלום הילדים, בדגש על פעוטות בני 0-3 הנמצאים במסגרות חינוך פרטיות, אשר רובן אינן מפוקחות. הוועדה שמה לנגד עיניה את הצורך להרחיב ולחזק את תכנית פסיעות, כך שתכלול מקסימום גנים לגילאי 0-3 ופיקוח מוגבר.

שחר מי און: "תכנית פסיעות הוקמה לפני מספר שנים והיא תכנית ייחודית שקיימת בעיר לפיקוח על גנים. עתה הגיעה העת לבחון כיצד ניתן להרחיב את התכנית כך שתכלול פיקוח הדוק יותר ותכלול מקסימום גנים פרטיים. אני וחברי הוועדה בראשותי נמשיך לבחון כיצד ניתן להגיע ליעדים שהצבנו, כך שכל הורה ירגיש שהוא שולח את ילדו למקום בטוח וראוי. לאחר עבודת המטה שנעשה, נניח תכנית על שולחן המועצה לקידום הנושא, אולם בכוונתי להגיש הצעה לסדר כבר עתה, כך שכל גן המונה לפחות 3 ילדים יהיה מחויב ברישום בעירייה. כך נוכל לעקוב כבר בפתח שנת הלימודים הקרובה כמה גנים ישנם בעיר, היכן הם נמצאים וכמה ילדים יש בהם. נתונים שחייבים להימצא בידי העירייה במיוחד בעת אסון כמו רעידת אדמה".