בשער: מרחב לימוד בבי"ס היובל. צילום-סטודיו שרית מור

בלי לעלות על הבמה ולמרות זאת בהתרגשות עצומה. ב- 29.6, התקיים "בזום" טקס קבלת תעודות הערכה של מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך לשנת תשע"ט. הטקס נדחה בשל משבר הקורונה, ובמסגרתו קיבלו שישה מוסדות חינוך תעודות הערכה: גן אופיר, גן בשן, גן יונה, עירוני ה' ע"ש יצחק נבון, בית ספר היובל ובית ספר רמון ע"ש אילן רמון.

התעודות ניתנו לכל מוסד חינוך על פי קטגוריות שונות. גן אופיר קיבל תעודת הערכה על קידום יישום יעד ההכלה וההשתלבות בקרב ילדי הגן. זאת באמצעות אקלים מיטבי, הקניית כישורי חיים וכלים לפיתרון קונפליקטים, אמפטיה וקבלת השונה. גן בשן קיבל את התעודה בקטגוריית קידום הישגים לימודיים. בנימוקים נכתב כי הגן מקדם רוח מצוינות מתוך מחויבות ערכית לעתיד הילדים, חתירה מתמדת למיצוי פוטנציאל אישי של כל ילד ופיתוח מסוגלות וחווית הצלחה.

בקטגוריית קידום חינוך חברתי-ערכי, זכו שלושה מוסדות חינוך. הראשון, בית ספר היובל המתווה דרך לתלמידיו לחקור, לחלום וליזום. עוד נכתב בנימוקים כי התהליכים הלימודיים מושתתים על יסודות חברתיים-ערכיים, אשר מובילים לסובלנות, פיתוח מעורבות חברתית ואחריות. בית הספר השני שזכה להערכה בקטגוריה זו הוא עירוני ה' ע"ש יצחק נבון – "על בניית קהילה בית ספרית המושתתת על ערכי התרבות הדמוקרטית. הכשרת תלמידים למיומנויות המאה ה-21 ועידוד למידה עצמאית, חווייתית המבוססת על פרויקטים אישיים, קבוצתיים וקהילתיים בכל תחומי הדעת". גם גן יונה קיבל תעודת הערכה בתחום החברתי-ערכי. על העשרת והרחבת עולם המושגים של הילדים, עידוד העצמאות שלהם, בניית תכנית עבודה ברמות שונות לקידום התפתחות ולמידה בהתאמה אישית. עוד נכתב כי הגן מטפח אינטראקציות חיוביות בין צוות הגן לילדים, ההורים והקהילה ובין הילדים עצמם.

קטגוריה נוספת שניתנה במסגרתה תעודת הערכה היא קידום אורח חיים בריא ומקיים. התעודה ניתנה לביה"ס רמון ע"ש אילן רמון, על העשייה החינוכית-פדגוגית לקידום אורח חיים בריא ומקיים, חיבור בין קידום בריאות להעצמת התלמידים ורווחתם הנפשית.

מויש לוי, סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך: "הקורונה שיבשה את שגרת חיינו וגם את הטקס, שבו היו צריכים לעלות על הבמה במעמד מרגש ומלא גאווה מנהלים וצוותי חינוך של לא פחות משישה מוסדות חינוך בעירנו שקיבלו הערכה על עשייתם למען ילדי העיר. זוהי עבודה מאומצת בגדר שליחות של ממש שנעשית מדי יום בגנים ובבתי הספר, ועל כך תודתנו. יישר כוח!".