מינהל החינוך בעיריית מודיעין מכבים רעות עדכן השבוע כי בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו בשכונת מורשת שני בתי ספר חדשים: בית ספר יסודי ממלכתי בשם "ארץ הצבר" ובית ספר יסודי ממלכתי-דתי בשם "ארץ הצבי".

שני בתי הספר החדשים יילמדו במבנה שבנייתו מסתיימת בימים אלו ברחוב אריאל שרון 15, תוך שתתבצענה התאמות פיזיות וחלוקת המבנה בין שני בתי הספר.

בתי הספר החדשים יצטרפו לבית הספר היסודי ממלכתי "ארץ מולדת", אשר פתח את שעריו בספטמבר האחרון ובו לומדים היום שתי כיתות א'.


במינהל החינוך הוסיפו כי לנוכח קצב האכלוס המוגבר בשכונה, ועל פי נתוני הרישום שהתקבלו בתקופת הרישום למוסדות החינוך, עולה התמונה הבאה:

בית הספר "ארץ מולדת" יצמח באופן משמעותי ובשנה הבאה ילמדו בבית הספר חמש שכבות גיל, מכיתה א' ועד לכיתה ה'. 

בבית הספר הממלכתי החדש "ארץ הצבר" ילמדו ארבע שכבות גיל, מכיתה א' ועד כיתה ד'. עוד עולה מנתוני הרישום כי כמות התלמידים בשכונה שנרשמו לשכבת ו' אינו מאפשר פתיחת כתה ו' באחד מבתי הספר בשכונה, על כן תלמידי כיתה ' שמתגוררים בשכונה ימשיכו ללמוד בבית הספר בשכונת המגורים הקודמת שלהם (אם הם גרים בעיר), או שישובצו בבית הספר אבני חן, הסמוך לשכונה.

לתלמידי החינוך הממלכתי דתי, על פי נתוני הרישום, תיפתח כתה בשכבה א' בלבד בבית הספר הממלכתי דתי "ארץ הצבי". תלמידים בשכבות ב' – ו' שמספרם לא הספיק כדי לפתוח כיתות בשכבות אלו, ילמדו בבתי הספר בהם הם לומדים כעת (במידה והם לומדים כעת בעיר) או שישובצו ללמוד בבית ספר אחר בעיר, במידת האפשר סמוך לשכונת מורשת.


בסמוך לבתי הספר, מתקרבות לסיומן גם העבודות להקמתו של אשכול גני ילדים אשר יורכב מארבעה גנים שיזינו את שני בתי הספר בהמשך.