בית ספר מו"ר ערך צעדה לרגל 70 שנה למדינת ישראל. בצעדה השתתפו כאלפיים איש ביניהם תלמידים, קהילת בית הספר וצוות המורים. הצעדה התקיימה בשלושה צירים מרכזיים בעיר.

שכבת ז-ח צעדו לכיוון פארק יפתח וגבעת התיתורה, שכבות ט-י צידו לכיוון הגבעות הדרומיות ושכבות יא-יב צעדו לכיוון המצפור ע"ש אמנון ליפקין שחק.

הצעדה נפתחה בטקס חגיגי בנוכחות סגן ראש העיר, מויש לוי ותא"ל במיל' בני טרן ששימש כסגנו של ליפקין שחק באוגדה במלחמת לבנון הראשונה, והיה ממייסדי הישוב מכבים. טרן סיפר לתלמידים על עברו הצבאי העשיר של ליפקין שחק ועל מנהיגותו מעוררת ההשראה.

האירוע כולו לווה בתכנים חינוכיים וערכיים מגוונים המשולבים עם מקצועות דעת כדוגמת היסטוריה ומורשת קרב, ספרות, מחשבת ישראל, תנ"ך  ועוד.