בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"א, ייפתח בשכונת נופים החדשה בית ספר יסודי ממלכתי בשם "חופים". מבנה בית הספר, אשר יכיל 18 כיתות לימוד,  נמצא בשלבי סיום של עבודות הפיתוח והגמר. 

בעוד כשנתיים, בשנת הלימודים תשפ"ב, צפוי להיפתח בשכונה גם בית ספר ממלכתי-דתי שיכיל 24 כיתות לימוד. בית הספר, שנמצא בשלבי תכנון מתקדמים. בתכנון, צפויים להיות ברחבי השכונה גם 16 כיתות גן, וכבר בשנה הקרובה ייפתחו גנים בהתאם לתמונה הרחבה שתתקבל ממספר הנרשמים. 

מנהל החינוך בעיריית מודיעין מכבים רעות קיים לאחרונה שני מפגשי הסברה להורים. האחד עבור החינוך הממלכתי והשני, עבור החינוך הממלכתי-דתי. במסגרת המפגש שהועבר על ידי ראש מנהל חינוך, בתיה שוכן-אורבוך ונכחו בו סגן ראש העיר, מויש לוי ונציגי מנהל החינוך, הוצגה להורים מערכת החינוך העירונית ותכנון מוסדות החינוך שיוקמו בשכונה. עוד הוצגו להורים תמונות בנייה מהשטח לצד הדמיות, כמו גם תכנונו של בית הספר העל – יסודי בשכונה, אשר יכיל 42 כיתות לימוד, וצפוי להיפתח בשנים הקרובות. 

מהעירייה נמסר כי מוסדות הלימוד החדשים יהיו חדשניים, במובן זה שיתאימו לכישורים והמיומנויות הנדרשים במאה ה-21 מתוך מטרה, להכין את התלמידים לעולם הדינאמי שבחוץ. כך למשל, תותאם צורת הלמידה לסגנונות האישיים של התלמידים, וסביבת הלמידה בבית הספר תהיה חווייתית וזהה למתרחש מחוץ לכותליו. בהקשר זה ציינו בעירייה כי מדובר במגמה פדגוגית מתמשכת, שמנחיל מנהל החינוך במוסדות החינוך ברחבי העיר, ביצירת מרחבי לימוד חדשניים ושיטות הוראה מגוונות וחווייתיות.