"יום המילה הטובה" צוין בארץ ב-29.1 אבל באורט עירוני ד' החליטו להקדיש לנושא חשוב זה שבוע שלם. תלמידים המשתתפים בפרויקט ייחודי הנקרא "שומרי מסך", שמטרתו למנוע בריונות ברשת, העבירו שיעורים בכיתות ובבתי הספר היסודיים בעיר, על מנת ללמד שמירה על שיח מכבד ולעורר מודעות לנושא החשוב הזה בקרב הילדים. התלמידים גם נפגשו עם ראש העיר, חיים ביבס וצילמו אותו כשהוא פונה לתושבים בבקשה לקיים שיח מכבד, חיובי ומעצים ולהציג עמדות בצורה סובלנית ומכבדת, ללא פגיעה בצד השני.  

ביום השיא של הפרויקט, שהתקיים ביום עצמו בו מציינים את "יום המילה הטובה" ברחבי הארץ, חילקו בבית הספר סוכריות עם לוגו "המילה הטובה" וכל המורים העבירו שיעור בנושא. גם צלצול בית הספר לא נשאר אדיש ליום זה, והוחלף לשיר "תודה" וכן התקיימה שירת המונים עם כלל תלמידי ביה"ס.

פעילות מיוחדת ביום זה הוקדשה גם למורים, שקיבלו והעבירו מילים טובות אחד לשני וגם עברו בין הכיתות ואמרו מילים טובות.