צילום: דוברות עיריית מודיעין

מדי שנה מתגמל משרד החינוך עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר, לאחר שהצטיינו לאורך שנת הלימודים בתחום הערכי, החברתי והלימודי, כאשר כל מורה יקבל גמול בהתאם לדירוג בית הספר.

ממודיעין מכבים רעות זכו ארבעה בתי ספר על יסודיים להיכלל ברשימת התיכונים המצטיינים בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים של משרד החינוך לשנת תשפ"ג – עירוני ה' ע"ש יצחק נבון, עירוני א', תיכון מו"ר וישיבת בני עקיבא לפיד. 

בין המדדים שנבדקו על ידי משרד החינוך בהישגים חברתיים – ערכיים נכללים שיעור הגיוס לצה"ל או לשירות לאומי אזרחי, מניעת נשירת תלמידים וקליטת תלמידי החינוך המיוחד. מבחינת הישגים לימודיים, נכללים קריטריונים כמו אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית ומידת השיפור בהשוואה לשנים קודמות. 

במשרד החינוך רואים בתגמול כמחזק ומתמרץ את קידום ערך המצוינות כאורח חיים, ויחד עם זאת מהווה אות הערכה לעשייה החינוכית של הצוות החינוכי.