מאת: רמי היפש * צילומים: ארכיון * בשער גיל שולדנפריי ועמרי שרון

פרקליטות מיסוי וכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים, הודיעו בשבוע שעבר כי הם שוקלים להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, נגד קבלן התשתיות גבי מגנזי, והמהנדס גיל שולדנפריי, תושב מכבים, בחשד לתיאום מחירים במכרזי בנייה, תשתית ורכש בשוהם. יחד עימם מעורבים בפרשה מזכירת החברה הכלכלית שוהם לילך הירש, ושורה של אנשים נוספים.

לחשודים מיוחסות עבירות של קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמך, מרמה והפרת אמונים, עבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק לאיסור הלבנת הון ועבירות נוספות, כל אחד לפי חלקו.

לפי הודעת הפרקליטות חברת "מגנזי תשתיות" רשומה על הנייר בבעלות של גיל שולדנפריי, מהנדס בהכשרתו, אחיו של איש העסקים דורון שולדנפריי שלא קשור בשום צורה לחשדות נגד אחיו. בחקירתו של גיל שולדנפריי הוא מסר כי ב-2005  פנה אליו מגנזי כחבר וביקש ממנו שיסכים לקבל לידיו את מניות מגנזי תשתיות ולהירשם כמהנדס ראשי של החברה. כך, בזכות הסיווג המקצועי הגבוה של שולדנפריי, יכלה החברה לקבל אף היא סיווגים גבוהים בכל ענפי הבנייה והתשתיות. 

שולדנפריי טען בחקירה שבחלק מהמסמכים שהחוקרים הציגו לו, חתימתו זויפה.

על פי החשד ועדויות עובדים, שולדנפריי המחזיק ב-100 אחוז ממניות החברה, היה בעצם "איש קש" וכלל לא מילא כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, לא ניהל אותה, לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות שאותן היא ביצעה.

לפי החשד, לאחר שמגנזי קיבל במירמה את רישיון הקבלן של "מגנזי תשתיות", הוא התמודד וזכה באמצעות החברה בכמה מכרזים שפורסמו על ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים. לאחר הזכייה, שילמו הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים למגנזי תשתיות כספים בסך כולל של יותר מ-290 מיליון שקל.

כמו כן, נטען, מגנזי העביר רכוש ממגנזי תשתיות אל חברות אחרות בקבוצת מגנזי שבהן שלט. ההוצאות הכספיות השונות של קבוצת מגנזי וכן חלק מהוצאותיו הפרטיות שולמו מחשבונות הבנק של חברה בבעלותו.

פעיל במודיעין מאז הקמתה

מגנזי הוא אחד מקבלני התשתיות הגדולים במדינה והמעורבות שלו בפרויקטים במדינה לא פסחה על מודיעין. חברת מגנזי, שמשרדיה שכנו בליגד 1 עד לפני כמה שנים, הניחה את תשתיות הכבישים והצינורות בעיר מאז הקמתה לפני 20 שנה ומאז 2006 קבוצת מגנזי אחראית על ביצוע אחזקות הצנרת הביוב והמים של "מי מודיעין".

כמו כן זכתה החברה במכרז תשתיות בפרויקט המע"ר בעיר. העירייה הקפיאה את המכרז כשהחלה החקירה לפני שנה וחצי, אבל העתירות נגד זכיית מגנזי תשתיות במכרז נדחו בפברואר 2016 והחברה התחילה בהקמת התשתיות בפרויקט.

בעירייה מציינים דרך הדוברות כי "החברה מבצעת פרויקט תשתיות במע"ר, בו זכתה בעבר במכרז של החכ"ל ורשות מקרקעי ישראל. מכרז זה לווה ואושר על ידי רשות מקרקעי ישראל מתחילתו ועד סופו. נושא זה אף נבחן על ידי בית משפט בעתירה שהוגשה על ידי מתחריו. העתירה נדחתה ובית המשפט פסק כי ההתקשרות החוזית שנעשתה במכרז תקפה ויש לפעול על פיה."

גיל שולדנפריי ניהל יחד עם אחיו, דורון, את חברת ליגד שבנתה את המתחם הראשון ליגד 1 בפארק הטכנולוגי במודיעין. ב-2002 הוא מכר את האחזקות שלו בליגד לאחיו. לפני כשנתיים מכר גם דורון את אחזקותיו בליגד. האחים בנו יחד גם שכונת קוטג'ים ברחובות ואת פרויקט "שער העיר" בירושלים. הפרויקט הזה סיבך את השניים משפטית בשל קרבתם לשמעון שבס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת יצחק רבין. שבס הואשם שהוא סייע לשניים לקדם את הפרויקט.

החקירה בפרשת מגנזי תשתיות נוהלה בידי משטרת ישראל, מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים וחקירות מס הכנסה מרכז, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

ידע מראש על תנאי המכרז

למיטבי לכת נציין כי הפרשה המרכזית מתייחסת למרכז עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה היי פארק בשוהם. המכרז נערך בשיטה של אומדן סגור, שלפיה המתמודדים נדרשים להציע הצעות מחיר שתיבחנה ביחס לאומדן שאינו ידוע להם. בתנאי המכרז נקבע כי הצעות שתהיינה נמוכות ביותר מ–20% מהאומדן תיפסלנה על הסף.

מגנזי תשתיות התמודדה במכרז, ולפי החשד, בספטמבר 2011 קיבל מגנזי שלא כדין את האומדן מאחד מאנשי החברה הכלכלית שוהם, שזהותו אינה ידועה. מגנזי, כך נטען, תיאם את הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרז במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה, לשמש כקבלן משנה של הזוכה ולקבל את כספי המכרז.

לפי החשד, לקראת הגשת ההצעות במכרז תיאם מגנזי עם בכירים בענף הבנייה, וחשודים נוספים, את הצעות המחיר שנמסרו למכרז. בנוסף, נטען, טרם פרסומו של המכרז, העמידה מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, לילך הירש, את מסמכי המכרז לעיונו של מגנזי, דבר שנתן למגנזי יתרון ביחס למתמודדים אחרים ועזר למגנזי לתאם את ההצעות עם החשודים.

עוד נטען כי לאחר פרסום המכרז סיפקה הירש למגנזי באופן שוטף מידע באשר להתקדמות המכרז ואף ערכה לבקשתו טיוטת פרוטוקול סיור קבלנים בטרם העברתה לאישור בחכ"ל והנפיקה קבלה וחשבונית מס כוזבות. לפי החשד, במספר הזדמנויות קיבלה הירש ממגנזי טובות הנאה שונות.

יש לציין שהפרשה בשוהם אינה היחידה בה מעורב מגנזי.  בדצמבר 2015 הוא נעצר בפרשת השחיתות במועצה האזורית מטה יהודה. שנה לאחר מכן, המליצה המשטרה לפרקליטות להעמיד אותו לדין על עבירות של מתן שוחד לראש המועצה, משה דדון. זאת בתמורה לקידום אינטרסים עסקיים של חברות וזכייה במכרזים של חברות פרטיות שבשליטת מגנזי. 

ב-2016 נחקר מגנזי שוב באזהרה, באשר לפרשת השחיתות באשקלון, המייחסת לראש העירייה איתמר שמעוני ולבכירים בעירייה קבלת שוחד מיזמים בעיר בתמורה לקידום פרויקטים. 

מטעם גבי מגנזי נמסר: "הציבור יודע שהפרקליטות והמשטרה מדליפים חלקי עובדות וחצאי אמיתות כדי לתפור לאנשים תיקים. נוכחנו בכך בסדרה המדוברת 'דיני נפשות'. גם כאן יוכח במהרה שאין אמת בדברים. פעלנו כדין ואנו מציעים להמתין עד שיתבררו העובדות לאשורן".

מטעם שולדנפריי לא נמסרה תגובה.